---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, April 21, 2010

Tasbeeh


ကုရ္အာန္သည္ႏွစ္ဘဝ၏ေသာ့ျဖစ္သည္။No comments: