---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, April 7, 2010

လူတိုင္းတြင္ထူးျခားေသာအရည္အခ်င္းကိုယ္စီရွိသည္

ေခတ္အဆက္ဆက္မွယေန႕ထိတိုင္ မြတ္စလင္မ္အေပၚ အခ်ိဳ႕ဘာသာျခားမ်ားမွစြပ္စြဲ
လက္ညိဳးထိုးၾကသည္မွာ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ ေခတ္ပညာသင္ယူရန္အခြင့္အေရးမရွိ။ လင္ယူသားေမြးရန္သက္သက္သာျဖစ္သည္ဟူ၏။ ၎တို႕ကိုျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အိမ္တြင္းပံုးဟူ၍ေခၚၾကသည္။

ဤသို႕ အျမင္ခံရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ ႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ဩဝါဒေတာ္မ်ားကိုေသခ်ာနားမလည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အခ်ိဳ႕မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ India, Pakistan တို႕မွ မိ႐ိုးဖလာဓေလ့ထံုးတန္းေဟာင္းမ်ားကိုက်င့္သံုးခဲ့ၾက၍ျဖစ္သည္။

အိုနဗီတမန္ေတာ္ အသင္ေျပာၾကားပါေလ အခ်င္းတို႕ အသိအလိမၼာ ညာဏ္ပညာရွိေသာသူတို႕ႏွင့္ အသိအလိမၼာ ညာဏ္ပညာကင္းမဲ့ေသာသူတို႕သည္ တူၾကပါသေလာ။ စင္စစ္မွာကား ညာဏ္ရွင္မ်ားသာလွ်င္ တရားရယူၾကေပသတည္း။ (ကုရ္အာန္ ၃၉ : ၉)

ကသီလ္ အစ္ဗ္ေန႕ ေကြစ္ မွတစ္ဆင့္ : တမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ အၾကင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ပညာရွာေဖြလိုသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေရာက္ေနလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွ ၎အားသုခဘံုသို႕သြားရာခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႕ ပို႕ေပးေတာ္မူမည္။ ႏွစ္ဘဝအတက္ ပညာစည္းပူးသူမ်ားကို ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဝမ္းသာအားရျဖစ္၍ အေတာင္ပန္မ်ားကို အနိ႕မ္ခ်ေပးမည္။ ထို႕ေနာက္ေရထဲ မွငါးမ်ားသည္ အသင္အျပစ္မွခြင့္လႊတ္မႈရေစရန္ ဒိုအာဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းေပးမည္။ (Translation of Sunan Abu-Dawud, Knowledge (Kitab Al-Ilm), Book 25, Number 3634)"

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ ပညာကို သင္ယူၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။ အသိပညာႂကြယ္ဝေသာသူသည္ အသိပညာနည္းပါးသူမ်ားထက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားပို၍ ခ်စ္ေၾကာက္႐ိုေသ၏။ ပညာတတ္ေသာသူသည္ ပညာမတတ္ေသာသူထက္ပို၍သာလြန္၏။

အယူအဆကြဲျပားမႈမ်ားၾကားမွ အခ်ိဳ႕ေသာမြတ္စလင္မ္မိန္းကေလးတို႕၏အေျခအေန။

မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွ က်င့္သံုးေနၾကေသာ မိ႐ိုးဖလာဓေလ့ထံုးတန္းမ်ား မွန္မမွန္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ကိုဖတ္႐ႉျခင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သမိုင္းကိုရွာေဖြေလ့လာျခင္းျဖင့္ အသိအလင္းဝင္းလာျပီး အေျဖမႇန္ရလိမ့္မည္။ ထို႕ေနာက္ မလိုတမာမုန္းတီးသူတို႕၏ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္သံမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္း ေျခပႏိုင္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားတိုးလာမည္။ လူတိုင္းတြင္ထူးျခားေသာအရည္အခ်င္းကိုယ္စီရွိသည္။ တည္ထြင္တတ္သည္ ေတြးေခၚတတ္သည္ ဤသည္မ်ားကို ေကာင္းေသာေနရာ၌သုံးတတ္ပါကလြန္စြာအၾကိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။

ယေန႕ကမ႓ာလူ႕အိမ္ေထာင္စုၾကီးတြင္ မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးပညာတတ္မ်ားသထက္မ်ားလာျပီး မိမိ၏ မိသားစုရပ္တည္ေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္သာမက လူအမ်ားအၾကိဳးျပဳေသာအလုပ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ေနၾကသည္မွာအားရစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္သည္ အၾကမ္းဖက္သာသနာလည္းမဟုတ္... မြတ္စလင္မ္ဟူသည္ extremist အယူသီးေတြလည္းမဟုတ္..... အစၥလာမ္၏အဓိပါယ္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ပင္ျဖစ္သည္။

လူသားအခ်င္းခ်င္းအေပၚေမတၱာတရားထားတတ္ခဲ့ရင္ .......

စာဖတ္သူအေပါင္းရႊင္လန္းၾကပါေစ။

Capt. Hanadi Zakariya Hindi
(first Saudi female pilot)


Khulud Mohammad Faqih
(Palestine first woman judge)


Ansari- the first Muslim women astronaut

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dalia Mogahed, a veiled Egyptian American,
will advise President Obama on prejudices
and problems faced by Muslims.


A Muslim woman doctor.


Nadia Naeem a Police Community Support Officer

No comments: