---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, April 11, 2010

ဆုလာဘ္ၾကီး (၆) မ်ဳိး (ျပန္ဆိုသူ - ေမာ္လ၀ီ ဟာဖစ္ဇ္ မုဟမၼဒ္ မမ္ဆာ)

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)က ဟဇ၇သ္အြစ္မာန္း (ရေသြ ့) ကုိ မိန္
့ေတာ္မူသည္။ အၾကင္မည္သူမဆို ေအာက္ပါ ကေလမဟ္ေတာ္ကို နံနက္အခ်ိန္တြင္
၁၀-ၾကိမ္၊ ၁၀-ခါဖတ္သည္ရွိေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုဖတ္ရြတ္သူအား
ဆုလာဘ္ၾကီး (၆)ခု ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူမည္။

(၁) ရႈိင္သြာန္မိ စၦာႏွင့္ ၄င္း၏မ်ဳိးဆက္တို ့၏ ေႏွာက္ယွက္မႈအသြယ္သြယ္မွ
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မည္။

(၂) ကင္သြာရ္တစ္ခု အက်ဳိးခ်ီးျမွင့္မည္။

(၃) ဂ်ႏၷသ္တြင္ အဆင့္တစ္ခုျမွင့္တင္ေပးမည္။

(၄) အီနဟ္ အမည္ရွိ ဟူရ္ကညာပ်ဳိႏွင့္ နိကာဟ္ျပဳေပးမည္။

(၅) ထိုသူ ့ထံသို ့ရဟ္မသ္၏ဖရွစ္ရွ္တာ (၁၂) ပါး ဆင္းသက္လာမည္။

(၆) ကုရ္အာန္ ၊ ေသာင္ရာသ္ ၊ ဇဗူးရ္ ၊ အင္ဂ်ီးလ္ စသည့္က်မ္းၾကီးေလးက်မ္း
ရြတ္ဖတ္သည္ႏွင့္အမွ် အက်ဳိးစ၀ါးဗ္ရရွိမည္။ ထို
့အျပင္တစ္ဆက္တည္းလက္ခံကဗူလ္ျပဳျပီးျဖစ္သည့္ ဟဂ်္တစ္ၾကိမ္ႏွင့္
အြမၼရဟ္တစ္ၾကိမ္၏ အက်ဳိးစ၀ါးဗ္ ခ်ီးျမင့္မည္။ ဖတ္ရြတ္သူသည္ ထိုေန ့၌
ကြယ္လြန္ေသဆံုးခဲ့ေသာ္ ရွဟီးဒ္၏အက်ဳိးရမည္။
(သဖ္စီးရ္အစ္ဗၺႏုကဆီးရ္)

ကေလမဟ္ေတာ္
လားအိလားဟာ အစ္လႅလ္လားဟု ၀လ္လားဟုိအက္ဗရ္ စြဗ္ဟားနလ္လားဟိ
၀ေဘဟမ့္ေဒဟီး အတ္စ္္သဂ္ေဖရြလ္လားဟာ ၀လာကု၀သာ အစ္လ္လားေဘ့လ္လားဟိ
အလ္ေအာင္၀္၀လို ၀လ္အားခိရို ၀ဇ္ဇြားဟိရို ၀လ္ဘားေသြႏို
ေဘယေဒေဟ့လ္ခိုင္း၇္ ယို ့ဟ္ယီး ၀ယိုမီးသို
၀ဟုိ၀ါ အလားကြလ္ေလ ရႈိင္းအင္န္ကဒီး၇္ ။

ပို႕စ္ေပးပို႕သူ သင္ဇာေလးအားေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments: