---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, April 25, 2010

*ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) ထံ အီဗလီးစ္ေရာက္ရွိလာျခင္း။*

အအူသို႕၊ ဗစ္လႅာေဟ့၊ ေမနတ္ရွ္ - ႐ိႈင္တြာန္နစ္ရ္ ရဂ်ီးမ္။
ဗစ္စ္ မစ္လႅာ၊ ဟစ္ရ္ ရဟ္မာ၊ နစ္ရ္-ရဟီးမ္။


ရစူလြလႅာဟ္(ဆြ) ထံ အီဗလီးစ္ေရာက္ရွိလာျခင္း။

တစ္ေန႕တြင္ ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ႏွင့္အတူ ဆြဟာဗာသာဝကမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မူအာ့စ္ အိဗ္ႏု ဂ်ဘာလ္၊ အိဗ္ႏု အာဗားစ္၊ အုမားရ္၊ အိဗ္ႏု အလ္ေခါ့ဒ္ေဒါ့ဗ္ ရေသြေအာက္လႅာဟို႕အန္ဟို တို႕သည္ မဒီနာျမိဳ႕ေတာ္ရွိအန္ဆြားရ္ လူမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏အိမ္တြင္အတူတကြ
ရွိေနၾကစဥ္.....

အိမ္အျပင္မွ သူတစ္ေယာက္တံခါးလာေခါက္သံကို
ၾကားလိုက္ၾကသည္။

(အိမ္ရွင္တို႕ေက်းဇူးျပဳ၍က်ဳပ္ကိုအထဲဝင္ခြင့္ျပဳပါ။)

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) က ဆြဟာဗာမ်ားကို (အသင္တို႕အျပင္မွာတံခါး ေခၚက္ေနသူသည္မည္သူလဲဆိုတာသိၾကပါ၏ေလာ။)

ဆြဟာဗာမ်ားက (အလႅာဟ္ ႏွင့္ တမန္ေတာ္သာသိပါလိမ့္မည္ ဟုေျဖၾကပါသည္။)

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) ကမည္သူလဲဆိုတာအသင္တို႕အားလုံးသိခ်င္လွ်င္.....ထိုသူသည္အလႅာဟ့္္က်ိန္စာသင့္ထားေသာအီဗလီးစ္ပင္တည္း။

အုမားရ္ = အိုး ရစူလြလႅာဟ္ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ ကြၽန္ုပ္အားသူ႕ကိုသြားသတ္
ခြင့္ေပးေတာ္မူပါ။

ရစူလြလႅာဟ္ (ဆြ) = အာ.....အသင္တို႕အားလုံးမသိၾကေလသေလာ။ ဤသည္မျဖစ္ႏိုင္ေသာအရာပင္။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္က ၎အားကမၻာဆုံးသည့္တိုင္အသက္ရွင္သန္ခြင့္ အခ်ိန္ေပးထားေလသည္။ တံခါးသြားဖြင့္ေလ။ အလႅာဟ္္အသွ်င္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္
ေၾကာင့္ကြၽန္ုပ္ထံလာျခင္းျဖစ
္လိမ့္မည္။ သို႕ပါ၍ အသင္တို႕သူဘာေျပာမလဲ အကဲခတ္ၾကည့္ၾက၍ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ၾကေလကုန္။

အျပည့္အစုံဖတ္ရန္ http://islam-yaungche.blogspot.com/2008/12/blog-post_25.html

No comments: