---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, April 24, 2009

တမန္ေတာ္အာဒမ္ (အ) သခင္ - ေဟာက္ဝါ (အ) သခင္မ/တမန္ေတာ္ ႐ႉိအုိက္ဗ္ (အ) တို႕ေတာင္းခံေသာ ဆုပတၳနာ

တမန္ေတာ္အာဒမ္ (အ) သခင္ - ေဟာက္ဝါ (အ) သခင္မတို႕ အျပစ္မွ ခ်မ္းသာရရန္ေတာင္းခံေသာဆုႏွင့္ တမန္ေတာ္ ႐ႉိအုိက္ဗ္ (အ) သခင္ေတာင္းခံေသာ ဆုပတၳနာ။
ဒိုအာကိုထင္ထင္ရွားရွားဖတ္႐ႉရန္ ဒီမွာ ကလစ္ျပီးဖတ္ပါ။ ျမတ္ဆုမြန္ဒိုအာစာအုပ္မွ တင္ျပပါသည္။

No comments: