---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Saturday, April 4, 2009

ကီယာမတ္နီးလွ်င္ျဖစ္ေပၚမည့္လကၡဏာမ်ား part 1

မတရားအဓမၼမႈမ်ားကမာၻအ၀ွမ္း

မတရားအဓမၼမႈမ်ားျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းသြားေခ်မည္ဟု ေရ၀ါယသ္အေျမာက္အမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓမၼ မတရားမႈမ်ားေၾကာင့္ အံုၾကြမႈ၊ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ စာရိတၱခၽြတ္ယြင္းမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚေပါက္ ခဲ့သည္ကို သမုိင္းတြင္ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
ဤအေၾကာင္းအရာကို “ေဘဟားရ္” က်မ္း တြဲ(၅၂)၊ စာမ်က္ႏွာ(၂၅၀-၂၆၀)တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ဤစာေစာင္တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံး၍သာ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။


ေအမာမ္ဂ်ာ့အ္ဖရ္ဆြာဒီက္(အ.စ)၏ တပည့္သာ၀ကတစ္ဦးသည္ ေအမာမ္ဇမားန္(အ.ဂ်)မပြင့္မီ ျဖစ္ထြန္း မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခါ ပြင့္ေပၚမည္ကို

၄င္း၏ဆရာသခင္အား ေမးျမန္းရာ-
(၁) မတရား၊ အဓမၼ၊ အက်င့္ပ်က္၊ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ေနရာအႏွံ႔လႊမ္းျခံဳသြားမည္။
(၂) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မွတ္ယူၾကမည္ျဖစ္ၾကမည္။
(၃) အလႅာ့ဟ္အလိုေတာ္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္လာၾကမည္။
(၄) လက္မွားသူတို႔ လမ္းမွန္သူေပၚ လႊမ္းမိုးလာလိမ့္မည္။
(၅) ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း၊ မိန္းမအခ်င္းခ်င္း ေဖာက္ျပန္ၾကလိမ့္မည္။
(၆) အီမာန္ရွင္မ်ား (အျမင္အားျဖင့္)ႏႈတ္ဆိတ္ေနေခ်မည္။
(၇) ႀကီးသူကို ငယ္သူက ေလးစားမည္မဟုတ္ေခ်။
(၈) ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ပစ္ၾကမည္။
(၉) ကတံုးကတိုက္လုပ္သူမ်ား ေက်ာ္ေဇာလာၾကမည္။
(၁၀) အရက္ေသစာ (မူးယစ္ေဆး၀ါး) သံုးစြဲသူ မ်ားျပားလာၾကမည္။
(၁၁) ေကာင္းမႈကိုေရွာင္၍ မေကာင္းမႈဖက္ တိမ္းညႊတ္ၾကမည္။
(၁၂) ဟလာလ္သည္ ဟရာမ္၊ ဟရာမ္သည္ ဟလာလ္ျဖစ္မည္။
(၁၃) ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ားတြင္ သီလမရွိသူတို႔ ေဂါပကျဖစ္ၾကမည္။
(၁၄) ထုထည္ႀကီးမ်ားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို အလႅာဟ္အလိုမတူေသာလမ္း (ျပသနာ၊ ႀကီးစိုးမႈ၊ တိုက္ပြဲ) တို႔တြင္ မတြန္႔မတို သံုးစြဲလာၾကမည္။
(၁၅) လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ လာဘ္စားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာမည္။
(၁၆) အဖိုးအခယူ၍ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေဖ်ာ္ေျဖေသာ ေယာက်္ားရႊင္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္။
(၁၇) ေလာင္းကစားမႈမ်ား (ဥပေဒမွ တားထားလ်က္) က်ယ္ျပန္႔လာမည္။
(၁၈) က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို နားဆင္ရန္ ၀န္ေလးလာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးမရွိသည့္ အေပ်ာ္အပါးမ်ား ကို ထက္သန္စြာ နားဆင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
(၁၉) မဇ္ဂ်စ္ဒ္ (ဗလီ)မ်ားကို ေက်ာက္သံပတၱျမားမ်ားျဖင့္ စီျခယ္လာၾကမည္။
(၂၀) ဟဂ်္ႏွင့္ ဂ်ီဟာဒ္ကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ျပဳလုပ္လာၾကမည္။
(၂၁) စိတ္ဓါတ္မ်ား မာေၾကာခက္ထန္လာမည္။
(၂၂) မည္သူ မွန္သည္၊ မွားသည္ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေအာင္ႏုိင္သူဘက္မွ ရပ္တည္လာၾကလိမ့္မည္။
(၂၃) သမာအာဇီ၀ရွိသူကို ႐ံႈ႕ခ်ၿပီး မသမာသူကို ခ်ီးမြမ္းၾကမည္။
(၂၄) “မကၠာ” ႏွင့္ “မဒီနာ” ၿမိဳ႕၌ အကအခုန္၊ အဆိုအတီးအမႈတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္။
(၂၅) ကိုယ္တိုင္တရားမရွိသူမ်ား စင္ျမင့္မွ တရားေရေအးတိုက္ေကၽြးၾကမည္။
(၂၆) ေကာင္းမႈေဆာင္ရန္၊ မေကာင္းမႈေရွာင္ရန္ တိုက္တြန္းသူမ်ားကို ပ်က္ရယ္ျပဳလိမ့္မည္။
(၂၇) အိမ္နီးနားခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ဂ႐ုစိုက္မည္မဟုတ္ေခ်။
(၂၈) ဆႏၵႏွင့္ ၀မ္းစာ အတြက္သာ အထူးဦးစားေပးၾကမည္။
(၂၉) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈေၾကာင့္ ေလာကီေရးရာတြင္သာ နစ္ျမဳပ္က်င္လည္ေနၾကမည္။
(၃၀) အမ်ဳိးသမီးမ်ား အီမာန္မတူသူမ်ားႏွင့္ လက္ဆက္ၾကမည္။
(၃၁) အမွန္တရားေနာက္လိုက္သူကို လူ႔ငႏြားဟု ပ်က္ရယ္ျပဳၾကလိမ့္မည္။
(၃၂) အေသအေပ်ာက္မႈမ်ား မ်ားျပားပါလ်က္ လူဦးေရ တိုးပြားလိမ့္မည္။
(၃၃) အေလးအေတာင္းခိုးၾကမည္။
(၃၄) ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူမ်ား တစ္သက္တြင္ တစ္ႀကိမ္ပင္ “ဇကားသ္” ထုတ္မည္မဟုတ္ေခ်။
(၃၅) ႏွစ္စဥ္ ျပသနာအဆန္းမ်ားႏွင့္ Bit Aat အသစ္အဆန္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္မည္။
(၃၆) မသူေတာ္မ်ား၏ အမိန္႔ကို နာခံၾကမည္။
(၃၇) နံနက္အခ်ိန္အထိ မူး႐ူးေနမႈမ်ား ေျမာက္မ်ားလာမည္။
(၃၈) ေငြေၾကးၾကြယ္၀သူကို ခ ယ ပင့္မ ၾကမည္။
(၃၉) အမ်ားသူငွာအေရွ႕ မေရွာင္ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိလာမည္။
(၄၀) တိုင္းျပည္အေတာ္မ်ားမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္လာမည္။
(၄၁) တရားသူႀကီးမ်ား အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳစီရင္ၾကမည္။
(၄၂) တစ္ရက္တြင္ အနည္းဆံုး ငရဲတစ္ႀကိမ္ မလုပ္ရလွ်င္ မေနႏိုင္သူမ်ား ေျမာက္မ်ားလာမည္။
(၄၃) (မိုနာဖီးက္)အေရျခံဳမ်ား အခြင့္ထူးမ်ားရရွိၿပီး (အီမာန္)သစၥာရွင္မ်ားအဖို႔ မည္သည့္အခြင့္ထူးမွ် ရရွိခံစားရမည္မဟုတ္ေခ်။
(၄၄) အျမင္အားျဖင့္ လူဟုေျပာ၍ ရေသာ္လည္း ႏွလံုးသားမ်ားမွာ ႐ိႈင္သြာန္ မိစာၦကဲ့သို႔ျဖစ္မည္။
(၄၅) မဇ္ဂ်စ္ဒ္ တြင္ထုိင္၍ အတင္းအဖ်င္းမ်ားကို ၿမိန္ေရယွက္ေရ ေျပာဆိုၾကမည္။
(၄၆) အလႅာ့ဟ္ လမ္းမွာထက္ ဂုဏ္ ပကာသန ထင္ေပၚလိုမႈမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းစြန္႔ၾကဲၾကမည္။
(၄၇) ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ား ေျမာက္မ်ားလာမည္။
(၄၈) ေမြးသမိခင္၊ ဖခင္ကိုပင္ သား/သမီးမ်ား မေကာင္းဆိုၾကမည္။
(၄၉) အတိုးအညြန္႔စားသူ မ်ားျပားလာမည္။
(၅၀) လင္မယားကြာရွင္းမႈမ်ား (Talaaq) ေျမာက္မ်ားလာမည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရလွ်င္ မိမိကိုယ္မိမိ ဆန္းစစ္ၿပီး အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္ထံ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဒိုအာေတာင္းခံပါ။

အေရွ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း မတရားမႈႏွင့္ အဓမၼမင္းမ်ား စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုသည့္ အက်ဳိးတရားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားျဖစ္သည္။ အဓမၼႏွင့္ မတရားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာပါက အဓမၼ၊ မတရားကို တရားျဖင့္ေဆးေၾကာ ရန္ အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေဆာင္မည့္ သူရိယေနမင္း ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

Special thanks to Ko Hla Tun Oo

No comments: