---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, April 17, 2009

မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ခလီဖြာသမၼတၾကီးေလးပါးေတာင္းခံခဲ့ေသာဆုပတၳနာ

ျမတ္ဆုမြန္ဒိုအာစာအုပ္မွတင္ဆက္ပါသည္။

No comments: