---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, April 8, 2009

ကီယာမတ္နီးလွ်င္ျဖစ္ေပၚမည့္လကၡဏာမ်ား part 2

ထို႔အျပင္ အျခားေရ၀ါယသ္မ်ားအဆိုအရ -

(၁) လူေျခာက္ဆယ္ နဗီအျဖစ္ လီဆယ္ေၾကညာျခင္း
(၂) စိုင္ယဒ္မ်ဳိးႏြယ္မွ (၁၂)ဦး ေအမာမ္ျဖစ္ေၾကာင္း လီဆယ္ေၾကညာျခင္း
(၃) သခၤ်ဳိင္းတြင္ မဇ္ဂ်စ္ဒ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
(၄) ဘဂၢဒတ္ၿမိဳ႕ ပ်က္ျခင္း
(၅) “ကူဖြာ” မဇ္ဂ်စ္ဒ္ အုတ္နံရံပ်က္ဆီးျခင္း
(၆) “မိုရာ့က္” ယူဖေရးတီးျမစ္ေရ လွ်ံၿပီး ကူဖြာၿမိဳ႕ေရႀကီးျခင္း
(၇) ကူဖြာၿမိဳ႕ပ်က္ၿပီး တဖန္စည္ကားျခင္း
(၈) “ဖိုရာ့က္” ယူဖေရးတီးျမစ္မွ “နဂ်ဖ္”ၿမိဳ႕တြင္း ျမစ္လက္တက္အျဖစ္ စီးဆင္းျခင္း
(၉) မဇ္ဂ်စ္ဒ္၏ ေခါင္းဦးမ်ားကို ေရႊမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္လာျခင္း
(၁၀) ခုႏွစ္စင္ၾကယ္အၿမီးေထာင္ၿပီး အလင္းတန္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာျခင္း
(၁၁) ကပ္၊ ေဘးႀကီးမ်ားက်ေရာက္ျခင္း
(၁၂) ေရာဂါဆန္းမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္း
(၁၃) ငလ်င္ႀကီးမ်ား တုန္လႈပ္ျခင္း၊ ေျမႀကီးမ်ား နိမ့္ၿပိဳျခင္း
(၁၄) လႈိင္းႀကီး၊ ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း
(၁၅) “စာေဟဘိုဇန္ဂ်္” ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ စိုင္ယဒ္တစ္ဦး၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ “ဘာစရာ”ၿမိဳ႕ပ်က္စီးျခင္း
(၁၆) တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရသူ အေျမာက္အမ်ားရွိလာျခင္းသံုးပံုႏွစ္ပံု လူမ်ား ေသေၾကပ်က္စီးမည္ဟုပင္ေဖာ္ျပထားသည္။
(၁၇) ကုရ္အာန္ အာယသ္ေတာ္မ်ားကို ေရႊျဖင့္ စီျခယ္လာျခင္း၊ မဇ္ဂ်စ္ဒ္ ေမွ်ာ္စင္မ်ားကို ျမင့္ျမင့္မားမား ေဆာက္လုပ္လာျခင္း
(၁၈) ယီမင္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ေပၚထြက္လာၿပီး ၄င္းေၾကာင့္ ျပသနာမ်ားႀကီးထြားလာျခင္း
(၁၉) “အီရန္” ႏိုင္ငံ “ခိုရာစာန္” ၿမိဳ႕သားတစ္ဦး ေပၚထြက္လာၿပီး ထိုၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျပသနာမ်ား ႐ႈတ္ေထြးၿပီး က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းစသည့္ အျခားလကၡဏာရပ္မ်ားလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားလည္းရွိ၏။ ျဖစ္ေနသည္မ်ားလည္းရွိ၏။ ျဖစ္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္မ်ားလည္းရွိ၏။ ျဖစ္လာမည္ဟု ေလာေလာဆယ္ ခန္႔မွန္း၍ မရသည္မ်ားလည္းရွိ၏။

Special thanks to Ko Hla Tun Oo

No comments: