---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, August 3, 2009

ရွအ္ဗာန္လအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳံးျမန္မာဘာသာျပန္

ဤလသည္ အစၥလာမ္ဟစ္ဂ်္ရီ ျပကၡဒိန္၏ ရွအ္ဗာန္လဟုေခၚပါသည္။ ရွအ္ဗာန္ဆိုသည္မွာ အာရဗီစကား ႐ႉဗာမွလာ၍ အပင္အကိုင္းအလက္တို႕တိုးတက္ေနသည္ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ ရွအ္ဗာန္လသည္ ကြၽန္ုပ္၏ လျဖစ္ျပီး ရမ္မသြာန္လျမတ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လျဖစ္သည္။ (Daylami)

တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဤရွအ္ဗာန္လတြင္ ဆြီယမ္ဥပုတ္သီလေစာင့္ထိန္းေလ့ရွိသည္။ လျမတ္ရမ္မသြာန္ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအေနႏွင့္လည္းျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိန္႕ဆိုခဲ့သည္မွာ ရွအ္ဗန္လသည္ လူအမ်ားေမ့ေလွ်ာ့ေနၾကေသာ ရာဂ်ာဗ္လႏွင့္ ရမ္မသြာန္လတို႕ ၏အလယ္မွ လျဖစ္ျပီး ထိုလတြင္လူသားတို႕၏ျပဳက်င့္ခဲ့သမွ်ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္တင္ျပျခင္းခံရမည္။

ကြၽန္ုပ္ ဆြီယမ္ဥပုတ္ သီလေစာင့္ထိန္းေနခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ုပ္၏ျပဳက်င့္ခဲ့သမွ်တို႕ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ တင္ျပျခင္းခံရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႕ခဲ့ဘူးပါသည္။

* ထိုလတြင္လူသားတို႕၏အနာဂါတ္ေရးကို မလာအိကာ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားေရးသား၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံ တင္ျပမည္။ ထိုတင္ျပခ်က္ကို ရမ္မသြာန္လျမတ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွဆုံးျဖတ္ေတာ္မူမည္။

* ထိုလတြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ထိုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးမည့္လူမ်ား၏ စာရင္းကိုသတ္မွတ္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ကြၽန္ုပ္၏ ေသဆုံးခ်ိန္ကို ကြၽန္ုပ္ ဆြီယမ္ ဥပုတ္သီလေစာင့္ထိန္းေနခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္ေစလိုပါသည္ဟု တမန္ေတာ္ျမတ္မိန္႕ခဲ့ပါသည္။

ရွအ္ဗာန္လတြင္ ဆြီယမ္ဥပုတ္သီလေစာင့္ထိန္းလိုလွ်င္ ရွအ္ဗန္လဝက္ထိဘဲ ဆြီယမ္ဥပုတ္သီလေစာင့္ထိန္းခိုင္းပါသည္။ က်န္လဝက္ကို ရမ္မသြာန္လအတြက္ အားျဖည့္ေစပါသည္။

ဗူခါရီက်မ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ထိုလတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ေဂ်႐ူစလင္ျမိဳ႕ရွိ ဗိုင္သြရ္မိုးကဒ္ဒဒ္(စ) ဗလီဘက္သို႕ ၁၆ လ (သို႕) ၁၇ လၾကာလွည့္ျပီးဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာမွ မကၠာဟ္ေက်ာင္းေတာ္ဘက္သို႕ ကီဗလာဟ္ကို လွည့္၍ဖတ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာ၏။ ထို႕ေနာက္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ေအာက္ပါကုရ္အာန္ အာယတ္ေတာ္မ်ားက်ေရာက္လာပါသည္။

အသင္သည္ မိမိစိတ္တြင္းဝယ္ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာ၌မ်က္ႏွာမူရန္ ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ကစ္ဗ္လဟ္ျဖစ္ေစလို၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အထံေတာ္မွ အမိန္႕ေတာ္ကိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္ မိုးေကာင္းကင္သို႕အၾကိမ္ၾကိမ္မ်က္ႏွာေမာ္၍ ၾကည့္ေနသည္ကို ငါအရွင္ျမတ္သည္ မုခ်ျမင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္ေလရာ အသင္ႏွစ္သက္ေလေသာ ကစ္ဗ္လဟ္ဘက္သို႕အသင့္အား ငါအရွင္ျမတ္သည္ မုခ်ဧကန္ လွည့္၍ေပးေတာ္မူအံ့။ သို႕ျဖစ္ရာ အိုနဗီတမန္ေတာ္ အသင္သည္ မိမိမ်က္ႏွာကို ယခုခ်ိန္မွစ၍ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳရာတြင္ မတ္စ္ဂ်ိေဒဟရာမ္ (ဝါ) ကအ္ဗဟ္ေက်ာင္းေတာ္ဘက္သို႕လွည့္ပါေလ။ ထိုမွတပါးအသင္တို႕သည္ မည္သည့္ေနရာ အရပ္ေဒသ ၌ပင္ ရွိေစကာမူ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳေသာအခါ ယင္းမတ္စ္ဂ်ိေဒဟရာမ္ ဘက္သို႕သာလွ်င္ မိမိတို႕မ်က္ႏွာမ်ားကို လွည့္ၾကကုန္ေလာ့။
(Al-Baqarah 2:144)

စင္စစ္ငါအရွင္ျမတ္သည္ အသင္နဂိုမူလက မ်က္ႏွာမူခဲ့ဘူးသည့္ကစ္ဗ္လဟ္ (ဝါ) ဗိုင္တုလမုကဒၵတ္စ္ကို ကစ္ဗ္လဟ္ အျဖစ္ယာယီအားျဖင့္ ထားရွိေတာ္မူခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းမွာ ေနာက္အနာဂတ္တြင္ ကစ္ဗ္လဟ္ မ်က္ႏွာမူရာ ကအ္ဗဟ္ ဘက္သို႕ေျပာင္းလႊဲေသာအခါ ရစူလ္တမန္ေတာ္၏ အမိန္႕ကို လိုက္နာေသာသူႏွင့္ မိမိတို႕ေျခဖေနာင့္ဘက္သို႕ ျပန္လွည့္သြားသူတို႕ကို ခြဲျခားသိေတာ္မူရန္သာ ျဖစ္ေခ်သည္။ စင္စစ္ေသာ္ကား ကစ္ဗ္လဟ္ေျပာင္းလႊဲရန္ အမိန္႕ေတာ္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က တရားလမ္းမွန္ကို ညႊန္ၾကားျပသ ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူျခင္းကို ခံရသူတို႕မွအပ အျခားသူတို႕ အဘို႕လိုက္နာရန္ အလြန္ပင္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အသင္တို႕၏ ယုံၾကည္ျခင္း သဒၶါတရား (ဝါ) မူလကစ္ဗ္လဟ္ဘက္သို႕ မ်က္ႏွာမူ၍ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္ကို အခ်ည္းႏွီးအက်ိဳးမဲ့ ျဖစ္စိမ့္ေသာငွါ ဤသို႕ေျပာင္းလႊဲရန္ အမိန့္ထုတ္ျပန္ေတာ္မူသည္မဟုတ္ေခ်။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္လူခပ္သိမ္းတို႕အေပၚဝယ္ စင္စစ္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေတာ္မူတေသာအရွင္၊ မျပတ္မစဲ သနား ညွာတာေတာ္မူထေသာအရွင္၊ ျဖစ္ေတာ္မူေပသတည္း။
(Al-Baqarah 2:143)

မၾကာခင္ အစၥလာမ္၏ ရွာေဗဗရအ္ညည့္ ေရာက္ပါေတာ့မယ္။ အင္ရွာအလႅာဟ္ ရွာေဗဗရအ္ညည့္ မတိုင္ခင္ စာဖတ္သူမ်ားဖတ္႐ႉက်င့္သုံးႏိုင္ရန္ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ ဆြလာသြတ္ သတ္စ္ဗီးဟ္ဖတ္နည္းႏွင့္ အက်ိဳးစဝါဗ္မ်ားကို တင္ျပပါမည္။

ေမတၱာေရွ႕ထားလွ်က္။

No comments: