---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, August 21, 2009

Ramadan Karim


''CALL TO ME; I WILL ANSWER YOUR (PRAYER)'' The Holy Quran (40:60)
No comments: