---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, August 9, 2009

အာေအ႔ရွာ သခင္မ (RDYA-ALLAH-ANHA) ၏ အတၴဳပၸတိၱ

အာေအ႔ရွာ သခင္မ၏ဖခင္မွာ အစၥလာမ္သာသနာ၏ ပထမေျမာက္ သမတ အဗူဗကရ္ျဖစ္၏။ မိခင္မွာသခင္မ ဇိုင္နဗ္ ျဖစ္သည္။ အာေအရွာသခင္မ၏ဘြဲ႕အမည္ မွာ '' ဆြစ္ဒ္ဒီကာ (အမွန္ေျပာဆိုသူ) '' ျဖစ္သည္။ အာေအရွာသခင္မသည္ နဗဝီသကၠရာဇ္ ၄ ခုႏွစ္ ေရွာင္ဝါလ္လတြင္ ဖြားျမင္သည္။

ပညာဂုဏ္
အာေအရွာသခင္မသည္ အစၥလာမ္သာသနာေရးဆိုင္ရာပညာရွင္ ပါရဂူ တစ္ဦးျဖစ္၏။ သာဝကၾကီးမ်ားပင္လွ်င္ အခ်ိဳ႕ျပသနာရပ္မ်ားကို အာေအရွာသခင္မထံ လာေရာက္ေမးျမန္းၾကရသည္။ အာေအရွာသခင္မႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္ '' ေအမာမ္ဇြဟ္ရီ'' က ေအာက္ပါအတိုင္း ခ်ီးက်ဴးစကား ေရးသားထား၏။'' အာေအရွာသခင္မသည္ သာဝကၾကီးမ်ားတြင္ ပညာအတတ္ဆုံးျဖစ္သည္။ သာဝကၾကီးမ်ားပင္လွ်င္ ထိုသခင္မထံသို႕ လာေရာက္ေမးျမန္းၾကရသည္။

''သမတၾကီး အဗူဗကရ္၊ အို႕မရ္၊ အြဆ္မာန္ သခင္တို႕ လက္ထက္မ်ားတြင္ အာေအရွာ သခင္မသည္ အစၥလာမ္တရား ဓမၼသတ္မ်ားကို စီရင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။တမန္ေတာ္ျမတ္ မို႕ဟမၼဒ္သခင္၏ ဩဝါဒေတာ္မ်ားအနက္ ဩဝါဒေတာ္ေပါင္း ၂၂၁၀ သည္ အာေအရွာသခင္မထံမွ တစ္ဆင့္ၾကားသိရ၏။ ယင္းဩဝါဒေတာ္မ်ားအနက္ မိန္႕ခြန္းေတာ္ေပါင္း ၁၇၄ တိတိကို ဗို႕ခါရီက်မ္းႏွင့္ မြတ္စလင္မ္က်မ္းၾကီးမ်ားတြင္ လက္ခံေရးသား ေဖါ ္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရေပသည္။

အစၥလာမ္သာသနာေရးဆိုင္ရာအခ်ိဳ႕ နက္နဲေသာ ျပသနာမ်ား အထူးသျဖင့္ တမန္ေတာ္ မို႕ဟမၼဒ္သခင္ထံသို႕ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ (ဝဟီ) မုကၡပါဌ္ေတာ္ က်ေရာက္ပုံ၊ ကုရ္အာန္၏အစီအစဥ္၊ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳနည္း၊ ဟဂ်္အေၾကာင္း၊ ဟစ္ဂ်ရတ္အေၾကာင္း၊ ဗဒ္ရ္စစ္ပြဲ၊ ဇတြရ္ေရကာအ္စစ္ပြဲ၊ ခႏၵတ္က္ စစ္ပြဲအေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏သစၥာရွိပုံ၊ တမန္ေတာ္သခင္၏ ေနာက္ဆုံးအျပဳအမူ၊ တမန္ေတာ္သခင္၏ အိမ္တြင္းေရး၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္ကို တမန္ေတာ္ျမတ္ခံယူျခင္းအေၾကာင္း အစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားသည္ အာေအရွာသခင္မမွ တစ္ဆင့္စုံလင္စြာသိရွိရသည္။အာေအရွာသခင္မသည္ စာေပအရာတြင္ပါရဂူျဖစ္ခဲ့၏။ ေျပာဆိုရာတြင္ ႏွုတ္ခ်ိဳ၏။

ထူးျခားေသာ ကိုယ္က်င့္တရား
အာေအရွာသခင္မ၏ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားသည္ အလြန္တရာမွ ျမင့္ျမတ္၏။ အထူးသျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ၏။ အလွဴဒါန ရက္ေရာ၏၊ ရဲရင့္၏။တစ္ခါေသာ္ '' အမီးရ္မို႕ အာေဝယာ'' က အာေအရွာသခင္မအား ေဒရ္ဟမ္ ၁၀၀ ၀၀၀ တစ္သိန္းဆက္သရာ အာေအရွာသခင္မသည္ ထိုေငြမ်ားကို တစ္ေန႕အတြင္းမွာပင္ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုလွဴဒါန္းလိုက္၏။ ထိုေန႕တြင္ အာေအရွာသခင္မသည္ ဥပုသ္ေစာင့္ထား၏။ ဥပုသ္ေျဖရန္ အခ်ိန္ေရာက္သည့္အခါ အစာအဟာရ ဝယ္ရန္အတြက္ပင္ ေငြတစ္ျပားမွ မက်န္ခဲ့ေပ။အာေအရွာသခင္မသည္ အျမဲလိုလိုပင္ ဥပုသ္ေစာင့္၏။ တဟဂ်္ဂြၽဒ္၊ တရာဝီဟ္၊ ေအာင္ဝါဘီန္ ေခၚဆြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈမ်ားကို အျမဲတေစျပဳ၏။ ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ်ဟဂ်္ျပဳ၏။

ေၾကးကြၽန္မ်ားကို အထူးသနားၾကင္နာ၏။ ေၾကးကြၽန္ေပါင္း ၆၇ ေယာက္ကို ကြၽန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့၏။အမီးရ္မို႕ အာေဝယာ လက္ထက္ ဟစ္ဂ်ရီသကၠရာဇ္ ၅၈ ခုႏွစ္၊ ရမဇာန္လတြင္ အာေအရွာ သခင္မသည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႕ေတာ္ကိုခံယူသြားပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္အာေအရွာသခင္မ၏ အသက္မွာ ၅၇ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ သခင္မကို ''ဂ်ႏၷတြလ္ဗကီအ္'' ကဗာလ္စတန္တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားပါသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာသင္ခန္းစာ စတုတၳတြဲမွ အက်ဥ္းခ်ဳံး ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပပါသည္။

No comments: