---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, January 17, 2010

အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ေအ့သိကာ့ဖ္ထိုင္ျခင္း

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား၏ ေအ့သိကာ့ဖ္ထိုင္တရားအားထုတ္ျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ။

အၾကင္သူသည္ ရာမဇာန္လ၏ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရက္တြင္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ခဲ့ေသာ္ ထိုသူအား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ဟာဂ်္ ႏွစ္ၾကိမ္ႏွင့္ အြမၼရာဟ္ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳသည့္ အက်ိဳးစဝါဗ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရာမဇာန္လ၏ေနာက္ဆုံး ၁၀ ရက္တြင္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ျခင္းသည္ စြႏၷသ္ေသကီဖာယာဟ္ျဖစ္သည္။

** လမ္းညြန္ **

ရာမဇာန္လ ၂၀ ရက္ေန႕ ေနမဝင္မီအလ်င္ ေအသီကာ့ဖ္ နီယာ့သ္ျပဳရမည္။ ေနဝင္ျပီးမွ နီယာ့သ္ျပဳလွ်င္ မတ္စ္ႏူးန္ ေအသီကာ့ဖ္ မပိုင္ေခ်။ ေအသီကာ့ဖ္ထိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကား မြတ္စလင္မ္ျဖစ္ရမည္၊ အသိညဏ္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ စြႏၷသ္ ႏွင့္ ဝါဂ်ိဗ္ ေအသီကာ့ဖ္၌ ႐ိုဇာဟ္ႏွင့္အတူထိုင္ရမည္။ နမာ့ဇ္ ၅ ၾကိမ္ ဝတ္ျပဳရမည္။ သံဝါသျပဳမႈမွ သန္႕ရွင္းျပီးျဖစ္ရမည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသၼီးသည္ ခင္ပြန္း၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိရမည္။ ဓမၼတာရာသီလာခ်ိန္ႏွင့္ မီးဖြားခါစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေအသီကာ့ဖ္ထိုင္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကည္ရမည္။ အကယ္၍ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား ေအသီကာ့ဖ္ထိုင္ေနစဥ္ ဓမၼတာရာသီေပၚလာလွ်င္ ေအသီကာ့ဖ္မွထြက္လိုက္ရမည္။ တဖန္ ၎ကိုျဖည့္စြက္ရန္ ဝါဂ်ိဗ္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသၼီးမ်ားသည္ မိမိတို႕အိမ္အတြင္း နမာ့ဇ္ဝတ္ျပဳသည့္ေနရာတြင္ ေအသီကာ့ဖ္ နီယာ့သ္ျပဳ၍ထိုင္ရ၏။ အခင္းၾကီး အခင္းေလးသြားျခင္းမွအပ အျခားမည္သည့္ကိစၥအတြက္မွ် ထိုင္ေနရာမွ ေရႊ႕၍မရေပ။ အိမ္ေရွ႕ခန္း သို႕မဟုတ္ အိမ္အတြင္းရွိအျခားအစိတ္အပိုင္း သို႕ပင္မသြားရေပ။

အိမ္ထဲ၌နမာ့ဇ္ဝတ္ျပဳရန္ သီးသန္႕ေနရာသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိလ်င္ ေအ့သီကာ့ဖ္မထိုင္မီ ေနရာတစ္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္၍ ထိုင္ရေပမည္။ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ရာ၌ ကန္႕လန္႕ကာထည့္ရန္မထည့္ရန္ ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးခြင့္ျပဳသည္။ ကန္႕လန္႕ကာေၾကာင့္ ႂကြားဝါမႈ၊ ျပစားမႈကိုစိုးရိမ္ရေသာ္ မထည့္ဘဲေနခြင့္ရွိသည္။ အာရုံတည္ျငိမ္ေနေစရန္ ထည့္ခြင့္ရွိသည္။

ကိုယ္တိုင္ထြက္၍ေရခ်ိဳးခြင့္ရွိသည္။ ျပီးလွ်င္ျပီးခ်င္း ျပန္လာရမည္။ အမ်ိဳးသၼီးသည္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ေနစဥ္္ဧည့္သည္ႏွင့္ေတြ႕ရန္ အိမ္ေရွ႕သို႕ထြက္ျပီး စကားစျမည္မေျပာရ။ ေနာက္ေဖး ခ်က္ျပဳတ္ခန္းထဲဝင္၍ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမျပဳရ။ သို႕ေသာ္မိမိ ေအ့သီကာ့ဖ္ျပဳရာမွ ဗာဟီယကိစၥကိုညြန္ၾကားႏိုင္သည္။ သားေရးသၼီးေရးႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေရးကို စသည့္ကိစၥမ်ားကို တိုတိုႏွင့္လိုရင္းေျပာဆိုခြင့္ရွိ၏။ ဆီလူးျခင္း၊ ဆံပင္ဖီးျခင္း၊ အဝတ္ေဟာင္းလဲလွယ္ျခင္း၊ ေျခသည္း၊ လက္သည္းညွပ္ျခင္းမ်ားျပဳပိုင္သည္။ အစၥလာမ္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာစာေပမ်ား ဖတ္ျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းမ်ား မျပဳအပ္ေပ။ ဤတြင္ တီဗီၾကည့္ျခင္းလည္းအက်ဳံးဝင္ရာ ေရွာင္ၾကည္ရေပမည္။

အၾကင္သူသည္ ယုံၾကည္စြာ စဝါးဗ္ (ကုသိုလ္) အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္လွ်င္ ထိုသူမွာ မိမိ၏ ယခင္ (ေသးငယ္ေသာ) အကုသိုလ္မ်ားအတြက္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရေပမည္။ ထို႕ျပင္ ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္ေနသူသည္ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္မ်ားမွ အလ်ဥ္းေရွာင္ၾကည္၍ တရားအားထုတ္ေနသူျဖစ္ရာ အျပင္၌ရွိေသာသူမ်ား ျပဳက်င့္အားထုတ္သည့္ ေကာင္းမႈမ်ား၏အက်ိဳးစဝါဗ္မ်ားကိုလည္း ထိုသူရရွိေပမည္။ (ဟာဒီးစ္ဩဝါဒေတာ္)

ေအ့သီကာ့ဖ္ထိုင္သူသည္ ေအ့သီကာ့ဖ္၌ရွိေနစဥ္ စကၠန္႕တိုင္း မိနစ္တိုင္း အတြက္ ေအဗာဒသ္ ျပဳေနေၾကာင္း ေရးမွတ္ျခင္းခံရေပသည္။ ၎၏ အိပ္စက္ျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္း လႈပ္ရွားျခင္းစသည္မ်ားသည္ပင္ အာဗာဒသ္၌အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အလ္ဟာဂ်္ ေမာ္လနာဟာဖိဇ္ အဗ္ဒြလ္ကာဒိရ္ ဆြာဟိဗ္၏ ေအ့သိကာ့ဖ္ စာအုပ္မွ အမ်ိဳးသၼီးမ်ားက႑ကို ေကာက္ႏွုတ္တင္ျပသည္။

မွတ္ခ်က္ : ေအ့သိကာ့ဖ္တရားအားထုတ္ေနစဥ္ နမာ့ဇ္ ၅ ၾကိမ္ဝတ္ျပဳျခင္း၊ သရာဝီဟ္ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ တာဟ္ကြၽတ္ ဆြလာသ္ ဝတ္ျပဳျခင္း၊ ကုရ္အာန္ ရြတ္ဖတ္ေနျခင္း၊ ဇေကလ္ စိတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနမည္။ ေအ့သိကာ့ဖ္တရားအားထုတ္ေနျခင္းသည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာသန္႕ရွင္း၍ မိမိအားဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ႐ိုး႐ိုးအခ်ိန္မ်ားထက္ ပိုသတိရေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေအ့သိကာ့ဖ္အတြင္း မိမိ၏ ရင္တြင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားမ်ားကို ပိုခံစားရမည္။

မြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသၼီးမ်ား အစၥလာမ္သာသနာ့အေၾကာင္း အေထြေထြြဗဟုသုတမ်ားကို ရွာေဖြစည္းပူးရင္း လိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္ၾကပါေစ။ အာမီးန္။ အစၥလာမ္သာသနာသည္ ေယာက်္ား မိန္းမႏွစ္ရပ္စလုံးအတြက္ျဖစ္သည္။

ေမတၱာေရွ႕ထားလွ်က္။

No comments: