---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, January 14, 2010

ရန္သူ႔လူ (မိုနာဖစ္က္)

(မိုနာဖစ္က္)

စပါးကိုဖ်က္
သက္ကယ္- ျမက္မ်ား
ကပ္လွ်က္ ညပ္လွ်က္
ရွိေသာ္ျငားလည္း-
စပါးစိုက္ရာ ကြင္းျပင္သာသို႔
အေ၀းမွၾကည့္ ထင္ျမင္မိသည္
စိမ္းလန္းစိုျမ ကြင္းအလွမွာ
စပါးပင္ခ်ည္း ျဖစ္မည္တည္း။
သာသနာဖ်က္
မိုနာဖစ္က္မ်ား
ေရာလွ်က္ ပူးလွ်က္
ရွိေနျငားလည္း-
အစၥလာမ္ေရာင္၀ါ ထြန္းလင္းရာသို႔
အျပင္မွၾကည့္ သံုးသပ္မိလွ်င္
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဆာင္ သာသနာ့ေဘာင္၌
မူဆလင္ခ်ည္း ျဖစ္မည္တည္း။
သက္ကယ္-ျမက္ႏြယ္
ေပါင္းမ်ိဳးထည္ေသာ္
ပင္မ်ိဳးစပါး-သိမ္ငယ္သြားလွ်က္
မ်ိဳးေကာင္းေျမကြက္ ပ်က္ရသည့္ႏွယ္---။
ပူးသတ္ရန္သူ- ေပါမ်ားထူေသာ္
အစၥလာမ့္ေရာင္၀ါ မလင္းသာဘဲ
ေမွးမွိန္ေပ်ာ့ေတာ့ ရ၏တည္း။

ေဌးလြင္ဦး
.
ကဗ်ာေပးပို႕သူ ကိုေဌးလြင္ဦး (Islam Myanmar) အားအထူးဘဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

No comments: