---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, January 20, 2010

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး


က်မ- ကုရ္အန္ကို မသိမွီ
အစၥလာမ္ကို ဇေ၀ဇ၀ါ ျဖစ္ခဲ့။
ရိုးရာအလႊာ-
အကာ အထပ္ထပ္
ရစ္ပတ္- ထြက္မရ။
မိန္းကေလး ျဖစ္ရတာ
ဒုကၡပါလား။

ကမၻာ့ဘာသာ- က်မ္းစာေတြ ဖတ္
မိန္းကေလး ျဖစ္ရတာ-
ဘယ္ဘာသာမွာ ျမတ္သလဲေပါ့။

ဘုရားဆုပန္ခြင့္ မရွိ၊
ပေရာ္ဖက္ ျဖစ္ခြင့္မရွိ၊
ဘာသာတရားက သတ္မွတ္
အျမတ္တကာ့ အျမတ္ဆံုး
မိန္းကေလး- တစ္ေယာက္အတြက္
လမ္းဆံုးေနခဲ့။
ကဲ-ဘာေကာင္းေသးလဲ
မိန္းကေလး အတြက္၊
ထြက္လမ္းမရွိ၊ ပန္းတိုင္မရွိ၊
လူျဖစ္ရျခင္း ဂုဏ္ရည္ နတၳိ။

ကုရ္အန္ကို- အပ်င္းေျပဖတ္မိ
ေတြ႔ရွိတဲ့ အသိေတြ ေျပာင္းခဲ့တယ္။
လူဟာ ဉာဏ္စဥ္ (၀ဟီ) ရတာ အျမင့္ဆံုးတဲ့
အဲ့ဒီအထဲ- မယ္ရယံသခင္မလည္း ပါေလရဲ႔။

လူရဲ႔ အျမင့္ဆံုးပန္းတိုင္
ဖို-မ မခြဲ အတူတူပဲ ရယ္လို႔-
အစၥလာမ္ကသာ ေပးေနတယ္။
ေက်းဇူးတင္လိုက္တာ- အစၥလာမ္ရယ္
ၿငိဳျငင္မိသမွ်- ခ၀ါခ်မိပါရဲ႔။
..........

No comments: