---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, January 29, 2010

Rumi's poem

.............

ေက်းဇူးတင္တယ္ ရူမီ

ရူမီေရ-
ခင္ဗ်ားကို
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္မွာ ေတြ႔လိုက္ေတာ့-
ကၽြန္ေတာ္- ေပ်ာ္သြားမိတယ္။
ဟိုး၊ ငယ္ငယ္-----
ရသကဗ်ာမ်ား ကၽြန္ေတာ္- လုိက္စားေတာ့
ခင္ဗ်ားေရးတဲ့- ရူဘိုင္ယတ္ ကဗ်ာမ်ား၊
ကၽြန္ေတာ့-ရင္ကို ဖမ္းစားခဲ့။
ကၽြန္ေတာ္ဟာ--ခင္ဗ်ားကဗ်ာထဲက
ဇတ္ေကာင္ တစ္ခုရယ္ပါ။
အေဖၚမဲ့တဲ့ ညမ်ား
ခင္ဗ်ားရဲ႔ စာသားေတြကို
ဖရ္စီလို ကၽြန္ေတာ္ ညီးတြားခဲ့တာ---
ဒီေန႔ထိပါပဲ။
အထူးသျဖင့္- ခင္ဗ်ားက ခင္ဗ်ားရဲ႔ ဆရာကို တမ္းလို႔၊
ကၽြန္ေတာ္က- ကၽြန္ေတာ့ရဲ႔ ဆရာကို လြမ္းလို႔ေပါ့။

(ကိုေဌးလြင္ဦး - Islam Myanmar)

No comments: