---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, August 16, 2011

ေလာကုတၱရာ၏ ရိကၡာ

.
ဟဇရသ္ဟစန္ဘဆြရီသခင္က မိန္႔ခဲ့တယ္။
ေလးခုေသာအရာက ေလာကုတၱရာရဲ႕ ရိကၡာျဖစ္ပါတယ္။

၁။ နမားဇ္ (နမားဇ္ဟာ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ခ၀ပ္မႈျဖစ္ၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္နဲ႔ နီးစပ္ဖုိ႔ အေကာင္းဆံုးေသာ အေၾကာင္းခံပါ)

၂။ ႐ိုဇာဟ္ဥပုတ္ (ခႏၵာကိုယ္က်န္းမာေရးထက္ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးတစ္လက္ပါပဲ)

၃။ ဆြဒ္ကာဟ္အလွဴဒါန (လူသားနဲ႔ ငရဲမီးအၾကား အကာအကြယ္ျဖစ္ေစၿပီး အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ရဲ႕ အမ်က္ကုိ ေျပေစတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္)

၄။ အရွင္ျမတ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင္​့ က်တဲ့မ်က္ရည္ (အရွင္ျမတ္ေက်နပ္ႏွစ္သက္ဖို႔နဲ႔​ က်ဴးလြန္မိတဲ့ ဒုစ႐ိုက္ေတြ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံရေစဖို႔ အေကာင္းဆံုးအေၾကာင္းခံပါပဲ၊ မ်က္ရည္တစ္စက္ပဲ ျဖစ္ေနဦးေတာ့ အဖိုးထုိက္လွပါတယ္)

Ma Mei

Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group
Ref : google

No comments: