---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Sunday, August 14, 2011

Islam Yaungche Ramadan Calenders

For Yangon

For KL. Malaysia

For Taiwan

For Jeddah, Saudi Arabai
For Göteborg, Sweden


Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group.

No comments: