---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, August 19, 2011

ကုရ္အာန္လာ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္ သီလ ရွိသူ

အေရွ့အရပ္ဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း၊ အေနာက္အရပ္ဘက္သုိ ့လည္းေကာင္း
မ်က္ႏွာမူျခင္းသည္ အသင္တုိ ့အဖုိ ့ ေကာင္းျမတ္ေသာ အက်င့္သီလ မဟုတ္ေသးေပ ။

ေကာင္းျမတ္ေသာ သီလရွိသူ(သီလဝန္ ဂုဏဝန္) ဟူသည္ကား အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ကုိ၎၊ ေနာက္ဆုံးေန ့ကုိ၎၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားကုိ၎၊ က်န္းဂန္မ်ားကုိ ၎၊ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားကုိ၎ ယုံၾကည္ျမတ္ႏူိးေသာ သူမ်ားပင္တည္း ။

၎ျပင္ ယင္းသူတို ့သည္ မိမိတုိ ့၏ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကုိ စုံမက္ႏွစ္သက္ပါလ်က္ႏွင့္ပင္ ေဆြမ်ိဳးညာတကာမ်ားအား၎၊ မိသက္ဆုိး ဘသက္ဆုိးမ်ားအား၎၊ သူဖုန္းစားမ်ားအား၎၊ ေက်းကၽြန္မ်ားကုိကၽြန္ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ေစရာတြင္၎

ေပးကမ္းလွဴဒါန္းစြန္ ့ႀကဲၾက၏

ထုိ ့ျပင္ယင္းသူတုိ ့သည္ ဆြလားတ္ ဝတ္ျပဳၾက၏ ။

ဇကားသ္ ဒါနေၾကးကုိလည္း ေပးလွဴၾက၏ ။

တစ္ဖန္ ယင္းသူတုိ ့သည္ ကတိျပဳေသာအခါတြင္ မိမိတို ့၏ ပဋိညာဥ္ ကတိခံဝန္ခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳၾက၏ ။ ဆင္းရဲဒုကၡ က်ေရာက္သည့္ အခါတြင္၎၊ ေရာဂါဘယ ဖိစီးသည့္အခါတြင္၎ ၊ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္ တုိက္ခုိက္သည့္ အခါတြင္၎ သည္းခံျခင္း ခႏၱီစပါရမီ ကုိ ခုိင္ခန္ ့စြာ ေစာင့္စည္းၾက၏ ။

ထုိတရားလမ္းစဥ္ မ်ားကုိ လုိက္နာ က်င့္သုံးေသာ သူမြန္သူျမတ္တုိ ့သည္သာလွ်င္သစၥာဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။ ထုိသူမြန္သူျမတ္မ်ား သာလွ်င္ အလႅာဟ္အရွင္ကုိ ေၾကာက္ရြံ ့ရုိေသ ျမတ္ႏူိးေသာ သီလဝန္ ဂုဏဝန္ မ်ား ျဖစ္ၾကကုန္၏ ။

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ း ( 2 း 177 )

ပို႕စ္တင္သူ IYS ဝိုင္းေတာ္သား Ko Zaw Zaw အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

No comments: