---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, August 9, 2011

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကေျပာေသာ ဆြီယာမ္

စိတ္စြမ္းရည္ကုိဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေစေသာက်င္႔စဥ္

ဘာသာသာသနာတိုင္းတြင္ ဥပုသ္သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ျပဌာန္းထားသကဲ့သို႔ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္မ္(ေခၚ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီမ်ား အတြက္ လည္း ဥပုဒ္သီ လေစာင့္ထိန္းျခင္းကို တာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဌာန္းထားသည္။ မြတ္စလင္မ္တုိ႔၏ ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းသည္ အစၥလာမ္႔ အေျခခံမ႑ိဳင္ၾကီး (၅)ခုအ နက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္တို႔၏ဥပုဒ္သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈကို ေလ့က်င့္ေပးေသာ က်င္႔စဥ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာအားျဖင့္လည္း ဆင္းရဲသားမ်ား၏ စား ရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ ဘ၀ကိုလက္ေတြ႕ ခံစားရေစ၍ ကိုယ္ခ်င္း စာနာစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔မွသာအစၥလာမ္႔မ႑ိဳင္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ (ဇကားသ္)ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ေထာက္ပ့ံေၾကး ရံပံုေငြဆိုသည္ကို ပိုမိုနားလည္ လာေစႏွဳိင္မည္ျဖစ္သည္။
ဆြီယာမ္(ေခၚ) ဥပုသ္သီလ ေစာင့္တည္ျခင္းသည္ လူသား၏စိတ္စြမ္းအင္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ၍ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္မ်ားမွေရွာင္က်ဥ္ ေစႏွဳိင္ေသာ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္လည္း ေၾကာင္း၊ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္၂း၁၈၃တြင္-

(အုိသက္၀င္ယုံၾကည္သူ အေပါင္းတုိ႔ ငါအရွင္သည္ အသင္တုိ႔၏အလွ်င္က ရွိခ႔ဲၾကကုန္ေသာ သူမ်ားအ ေပၚ သုိ႔ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္္းျခင္းကုိ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထား သက႔ဲသုိ႔ အသင္တုိ႔အေပၚသုိ႔ လည္း (ဆြြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္္းျခင္းကုိ ျပဌာန္းခ႔ဲသည္။ သုိ႔မွသာအသင္တုိ႔သည္ အရွင္႔သိစိတ္ျဖင္႔ ရွင္သန္သူမ်ား(၀ါ) မေကာင္းမွဳဒုစ ရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ေကာင္း ျမတ္ေသာ အက်င္႔သီလမ်ားတြင္ အင္တုိက္အားတိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏွဳိင္္ရန္ အလွဳိ႔ငွာျဖစ္သည္) ကုရ္ အာန္၂း၁၈၃

ထုိဗ်ာဒိတ္ပါ (လအလ္လကြမ္-သသ္သကူးန္း)(ဆြီဟမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းျဖင္႔ မေကာင္းမွဳဒုစ ရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ စားျခင္းေသာက္ျခင္း ႏွင္႔ ေမထုံမွီ ၀ဲျခင္းသည္ သာမန္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပဳခြင္႔ရွိေသာ္ျငားလည္း ဥပုဒ္သီလေစာင္႔ထိန္းခ်ိန္တြင္ ထုိအမွဳမ်ားကုိ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း အေလ႔အက်င္႔မွ မိမိ၏စိတ္စြမ္းအင္ကုိ ခ်ဳပ္တည္းႏွဳိင္ရန္ ေလ႔က်င္႔ ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

လူသားသည္ စားရမ႔ဲေသာက္ရမ႔ဲေသာ အခ်ိန္မ်ားႏွင္႔ဆုံဆည္းႏွဳိင္ခြင္႔ ရွိႏွဳိင္သည္႔နည္းတူ ခင္ပြန္းသည္က ဇနီးမယားႏွင္႔လည္းေကာင္း၊ ဇနီးသည္ကလည္း ခင္ပြန္းသည္ႏွင္႔ လည္းေကာင္း ကင္းကြာ၍ေနရေသာ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိႏွဳိင္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းသည္ စာေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းႏွင္႔ လုိ လားတတ္မက္ျခင္းတုိ႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင္႔ မေကာင္းမွဳ ဒုစရုိက္မ်ားမွ လြယ္ကူစြာတြန္းလွန္ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္ရန္ ျပဳစုျပိဳးေထာင္ေပးေသာ က်င္႔စဥ္တစ္ ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာ အစၥလာမ္သာသနာက ျပဌာန္းထားေသာ စနစ္ဇယားအတုိင္း ကုိယ္စိတ္ႏွလုံးသုံးပါးစလုံး က အရွင္႔သိစိတ္ျဖင္႔ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္မ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ ေကာင္း ျမတ္ေသာအက်င္႔သီလမ်ားတြင္ အင္တုိက္အားတိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏွဳိင္ျခင္းႏွင္႔အတူ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ ရျခင္းကုိပင္ စိတ္သ႑န္ တြင္ ပီတိေသာမနႆ ခံစားေန မည္ ျဖစ္သည္။

တုနွဳိင္းမ႔ဲကုိးကြယ္ရာ အလႅာဟ္အရွင္သည္ မိမိ၏ဖန္ဆင္းခံ ေက်းကြ်န္္မ်ားျဖစ္ေသာ လူသား၏သေဘာ သဘာ၀ကုိ အသိဆုံးေသာ အရွင္ျဖစ္၏။ လူသားသည္ အျခားဖန္ ဆင္းခံသတၲဝါမ်ားနွင့္ မတူေသာအ ခ်က္မွာ အေကာင္းနွင့္အဆိုးကို ခဲြျခားသိျမင္နိုင္ေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ဆင္ျခင္တံု တရားဟု ေယဘူယ် ေခၚဆိုၾက သည္။ လူသား၏တန္ဘုိးသည္ ထုိဆင္ ျခင္တုံတရားအားျဖင္႔အေကာင္း ႏွင္႔အဆုိးကုိ ခြဲျခားသိရွိျပီး မေကာင္းမွဳမ်ားမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏွဳိင္၍ ေကာင္းမွဳမ်ားအားျဖင္႔ ဘ၀တည္ ေဆာက္ ႏွဳိင္ျခင္းအေပၚ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူသားသည္ အတၱစိတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုခံရတတ္ေသာ သေဘာသဘာ၀ ရွိသူျဖစ္သည္။ ဥပမာ- လူသတ္မႈ တစ္ခုကို က်ဴးလြန္မိသူသည္ ထုိျပစ္မွဳ၏ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိး မ်ားကုိ မသိ၍ က်ဴးလြန္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ မိမိ၏ေဒါသ စိတ္႐ိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လူသတ္မွဳက်ဴးလြန္မိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့ သို႔ပင္ ကာေမသုမိစာၦ စာရ ကံက်ဴးလြန္မိသူသည္ မိမိ၏ ရာဂစိတ္႐ိုင္းကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း ေၾကာင့္ပင္။ ထုိနည္းတူစြာ သူတစ္ပါး၏ ဥစၥာပစၥည္းကုိ ခုိးဆုိးလုယက္ တုိက္ခုိက္မတရား ယူျခင္းသည္ လည္း မိမိ ၏ေလာဘစိတ္ရုိင္းကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏွဳိင္ ျခင္းေၾကာင္႔ ပင္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ခိုးဆိုးလုယက္ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားမွာ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္၊ လိုလားေတာင့္ တရာမွ တစ္ဆင့္၊ ဆင္းရဲလြန္းျခင္း၏ဒဏ္၊ လူရာမ၀င္လြန္းဟု ခံစားရ ျခင္းဒဏ္၊ အႏွိမ္ ခံရသည္ဟုထင္ ျမင္စြဲမွတ္လာသည့္ ဒဏ္စသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာမွ အေျခခံလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ဆာ ေလာင္ငတ္မြတ္ျခင္းဒဏ္၊ လိုလားေတာင့္တျခင္းဒဏ္မ်ားကို က်င့္ သားရေစရန္၊ ဆာေလာင္ငတ္မြတ္လာလွ်င္လည္း ခံႏွဳိင္ရည္ရွိစြာျဖင္႔ ၾကံ႔ခုိင္ျခင္းဟူေသာ မယိမ္းမယုိင္ ႏွဳိင္သည္႔ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးကုိ (ဆြီယမ္) ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္းျဖင္႔ ေလ့က်င့္ေပျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ရမ္ဒြါန္လျမတ္တြင္ လူခပ္သိမ္းတုိ႔အဖုိ႔ လမ္းညႊန္အျဖစ္ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကုိ တမန္ေတာ္ျမတ္ အေပၚသုိ႔ ဗ်ာဒိတ္အျဖစ္ခ်ေပးခ႔ဲေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္သာသနာ ၀င္ တို႔အား တစ္ႏွစ္တြင္တစ္လ ရမ္ဒြါန္ လတြင္ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင္႔၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ တ႔ဲသူမ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ဥပေဒအေသး စိတ္ကုိ က်မ္းျမတ္ကုရ္ အာန္ ၂း၁၈၄တြင္-ျပဌာန္းထားေပသည္။

(ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလဆုိင္ရာ စီးကမ္းမ်ား

(အသင္တို႔ဆြိယာမ္ဥပုဒ္သီတင္း ေဆာက္တည္ၾကရမည့္ေန႔ရက္မ်ားကား) ေရတြက္ထားသည္႔ (အနည္း ငယ္မွ်ေသာ)ေန႔ရက္မ်ားပင္တည္း။ သို႔ရာတြင္အသင္တို႔အနက္မွ တဦးတစ္ေယာက္ ေသာသူသည္ ေ၀ဒ နာစြဲကပ္၍မက်န္းမာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္လ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူ႔အေပၚ၌အျခား ေသာေန႔ ရက္မ်ားတြင္ တြက္ခ်က္၍ ျဖည့္စြက္(ေဆာက္တည္)ရန္တာ၀န္ရွိေပ သည္။ တဖန္ အၾကင္သူတို႔သည္ ခဲယဥ္းစြာ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ၾကရပါမူ ယင္းသူတို႔သည္ (ထိုပ်က္ ကြက္ေသာ ေန႔ရက္မ်ား)အစား (တစ္ရက္ လွ်င္)သူဆင္းရဲတဦးကို (ထမင္းတစ္ရက္စာ) ေကြၽးေမြးၾက ရမည္။ သို႔ရာတြင္ အၾကင္သူသည္ မိမိစိတ္ေစတနာအ ေလ်ာက္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းကား ထိုသူ၏အဖို႔ ပို၍ပင္ေကာင္းျမတ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ျငား လည္းအကယ္စင္စစ္ အသင္တို႔သည္ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္ျခင္း၏အက်ိဳးအာနိသင္တို႔ကိုသိနားလည္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါလွ်င္ အသင္တို႔အဖို႔အရာ ဥပုဒ္သီလေဆာက္တည္ျခင္းသည္ သာလွ်င္ ပို၍ေကာင္းျမတ္ ေသာအမႈပင္ ျဖစ္ေပသတည္း။)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၂း၁၈၅တြင္-

(ရမ္ဒြါန္လ၌ပင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ လူသားခပ္သိမ္းတို႕အဖို႕ တရားလမ္းၫႊန္အျဖစ္လည္း ေကာင္း၊ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားသိေစႏွဳိင္ေသာ ထင္ရွားလွသည့္ မွတ္ ေက်ာက္ အ ျဖစ္လည္းေကာင္း ခ်ေပးခ႔ဲေလသည္။ အသင္တို႔အနက္မွ မည္သူမဆို ထို(ရမ္ဒြါန္)လျမတ္ႏွင့္ ၾကံဳႀကိဳက္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ ယင္းလျမတ္၌ (တစ္လပတ္ လံုး) ဥပုဒ္္ သီလေဆာက္တည္ရေပ မည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အၾကင္သူတစ္ ဦးတစ္ေယာက္သည္ တစ္စံုတစ္ရာ ေ၀ဒနာစြဲကပ္၍ မက်န္းမမာျဖစ္ခဲ့ေသာ္၊ သို႕တည္းမဟုတ္ ခရီးထြက္ လ်က္ရွိေနခဲ့ေသာ္ ထိုသူ႕အေပၚ၀ယ္ အျခား ေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ (မိမိပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာဥပုသ္ရက္မ်ား ကို)တြက္ခ်က္္၍ (ျဖည့္စြက္)ေဆာက္တည္ရန္ တာ၀န္ရွိ ေပသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္အသင္တို႔ အဖို႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိ မႈကို အလိုရွိေတာ္မူေပသည္။ အသင္တို႔ အဘို႕ခက္ခဲမႈကိုကား (အလ်င္း)လို လားေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ျပင္တ၀ (အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္)အသင္တို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာေန႔ ရက္) အေရအတြက္ကို ျပီးျပည့္စံုရန္လည္းေကာင္း၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ထိုအရွင္ ျမတ္ၫႊန္ျပ ေတာ္ မူေသာ နည္းလမ္းအတိုင္း ႀကီးကဲျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေၾကာင္း ႐ြတ္ဆိုၾကရန္၎ (အလိုဆႏၵ ရွိေတာ္ မူသည္)၊ သို႕မွသာလွ်င္ အသင္တို႔သည္ (ထုိအရွင္ျမတ္၏) ေက်းဇူးကို သိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကရာသည္။)

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္သည္ လူသားတစ္ရပ္လုံးအဖုိ႔ လမ္းညႊန္က်မ္းျဖစ္သည္ႏွင္႔အညီ အမွန္ႏွင္႔အမွားကုိ ခြဲျခားသိရွိရန္အတြက္ မွတ္ေက်ာက္လည္းျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္မ္ မ်ားအဖုိ႔ ဘုိးဘြားဘီဘင္မ်ားမွတစ္ဆင္႔ လက္ဆင္႔ကမ္းက်င္႔သုံး၍ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ မိမိတုိ႔ထံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳမ်ားႏွင္႔ တရားစစ္တရားမွန္မ်ားကုိ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း မွတ္ေက်ာက္ျဖင္႔ စမ္းစစ္ၾကရမည္မွာ လည္း တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ထုိဗ်ာဒိတ္က လမ္းညႊန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာမြတ္စ လင္မ္ မ်ားအတြင္း အဓိကႏွင္႔သာမညကုိ ခြဲျခားသိရွိ ျပီး အဓိကမက်သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကုိအေျခခံ၍ အျငင္းပြားမွဳ မ်ားမွ ကင္းေ၀းႏွဳိင္ျပီး စည္းလုံးညီညြတ္မွဳ ျပိဳကြဲျခင္းမွ ကာ ကြယ္ႏွဳိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိနည္းတူစြာ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ ၂း၁၈၇တြင္-

(အုိ-မြတ္စ္လင္မ္အေပါင္းတုိ႔) အသင္တုိ႔အဖို႔ရာ ဥပုသ္ေန႔၏ညဥ့္၌ မိမိတို႔ဇနီးမိန္းမမ်ားႏွင့္ သံ၀ါသျပဳျခင္း ကိုခြင့္ျပဳ ေတာ္မူေလၿပီ။ ယင္းဇနီးမိန္းမမ်ားသည္ အသင္တို႔အဖို႔ရာ (အရွက္အိေႁႏၵ ကို လံုျခံဳေစေသာ) ၀တ္စားတန္ဆာမ်ား(ကဲ႔သို႔) ျဖစ္ၾက၏။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႔သည္လည္း ထိုဇနီးမိန္းမမ်ားအဖုိ႔အရာ (အရွက္အိေႁႏၵကို လံုျခံဳေစေသာ) ၀တ္စား တန္ဆာမ်ား (ကဲ႔သို႔) ပင္ျဖစ္ၾကေလသည္။ မိမိတုိ႔ကုိယ္ကို မိမိတို႔ပင္ လွည့္စားလ်က္ ရွိေနခဲ႔ၾကသည္ကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ သိရွိၿပီး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ပင္တ ေစ ထိုအရွင္ျမတ္သည္ အသင္တုိ႔အေပၚ၀ယ္ က႐ုဏာေတာ္ျဖင့္ ျပန္လွည့္ေတာ္မူ၍ အသင္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္၏။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုမွစ၍အ သင္တို႔သည္ ထိုဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳ ၾကေလကုန္ အသင္တုိ႔အဖို႔ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ျပ႒ာန္းထားေတာ္ မူေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြၾကေလ ကုန္။ ထုိမွတစ္ပါးတံု အသင္တို႔သည္ ခ်ည္မွ်င္အနက္မွ ခ်ည္မွ်င္အျဖဴကုိ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာခြဲျခားႏွဳိင္ သည္႔ အရုဏ္ဦးအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ စားၾကကုန္ ေသာက္ၾကကုန္ေလာ့။ တဖန္အသင္တို႔သည္ ညဥ့္အခ်ိန္ ေရာက္သည္႔တိုင္ေအာင္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ၾကကုန္ေလာ့။ သို႔ရာတြင္ အသင္တို႔သည္ဗလီ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတြင္ (ေအ့တိကာဖ္)သီတင္းသံုး ေနထုိင္ၾက စဥ္အခါ၌ ဇနီးမိန္းမတို႔ႏွင့္ သံ၀ါသျပဳ ျခင္းကို အလ်င္းမျပဳၾကကုန္လင့္။ ဤသည္တို႔သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ သတ္ မွတ္ထားေသာနယ္နိမိတ္ မ်ားပင္ ျဖစ္ရကား အသင္တို႔ သည္ ထိုနယ္နိမိတ္မ်ား၏ အပါးသို႔ပင္ မခ်ဥ္းကပ္ၾကကုန္လင့္အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္သည္ ဤနည္းအတိုင္းပင္ မိမိအမိန္႔ ျပဌာန္းခ်က္္ မ်ားကို လူခပ္သိမ္းတို႔ (သိစိမ့္ေသာ ငွါ) ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေလသည္။သို႔မွသာလွ်င္ ယင္းသူတို႔သည္ ျပစ္မႈဒုစ ႐ိုက္တို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာကုန္သတည္း။)

ထုိဗ်ာဒိတ္ပါ ခ်ည္မွ်င္အနက္ႏွင္႔ ခ်ည္မွ်င္အျဖဴဟူသည္ ညဥ္႔အေမွာင္ႏွင္႔ ေန႔၏အလင္းတုိ႔၏ စပ္ၾကားရွိ အရုံဦး အခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု (မုဖတ္စစ္ရ္)မ်ားက ဖြင္႔ဆုိၾကသည္။

ေဖၚျပပါဗ်ာဒိတ္မ်ားသည္ (ဆြီယမ္)ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိဥပေဒမ်ား သည္ လူသားသဘာ၀ႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေနျခင္းမရွိသက႔ဲသုိ႔ လူသား မ်ားလုိက္နာက်င္႔ သုံးရန္အတြက္လည္း မည္သည္႔အ ခက္အခဲမွ်မရွိေၾကာင္းကုိ ထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ရေပသည္။

အစၥလာမ္သာသနာ၏ လမ္းညႊန္မွဳမ်ားသည္ တစ္ခုႏွင္႔တစ္ခု ဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေနေပသည္။ ထုိဥပေဒ မ်ား၏ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး လက္ေတြ႔လုိက္ နာ က်င္႔သုံးႏွဳိင္ ျခင္းျဖင္႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းၾကီးတစ္ခု လုံးအတြင္းတြင္ ပရိပကၡကင္းေ၀းစြာျဖင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ဘ၀တည္ေဆာက္ ႏွဳိင္မည္ျဖစ္သည္။

အစၥလာမ္ သာသနာသည္ လူမႈေရး နယ္ပယ္၌ တရားမွ်တမႈကို လံုး၀အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို (အြမၼဟ္)သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀ါဒီမြတ္ စလင္မ္အသိုက္အၿမဳံႀကီးဟု ေခၚသည္။ ထိုအသိုက္အၿမံဳႀကီးသည္ ကုရ္အာန္ျပစနစ္ဇယားအတိုင္းတမန္ ေတာ္ျမတ္ကုိယ္တုိင္က မဟာသာ၀ကမ်ားႏွင္႔အတူ ခဲရည္ျဖင့္သြန္းေလာင္းထားေသာ အေဆာက္အဦး ႀကီးသဖြယ္ အလြန္က်စ္လစ္ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုကုိလက္ေတြ႔ တည္ ေဆာက္ျပခ႔ဲသည္။ ထုိလူ႕ အဖြဲ႕အ စည္းႀကီး၏ ညီညြတ္မႈသည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚက်ေရာက္လာ ေသာ အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းရင္ေပါင္တန္း၍ ညီညာစြာ ၀ိုင္း၀န္းဖယ္ရွားေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိအေၾကာင္း ကုိ(ကုရ္အာန္ ၆၁း၄) တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

“အြမၼဟ္”(ေခၚ)မြတ္စလင္မ္ အသိုက္အၿမံဳႀကီးအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္၍ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ ခဲရည္ ျဖင့္ သြန္းေလာင္းထားသည့္ အေဆာက္အဦႀကီး သဖြယ္ရွိ ေနျခင္း သည္ ကုရ္အာန္ ျပစနစ္ဇယားအတိုင္း အျပည့္အ၀ လိုက္နာက်င့္သံုးခ႔ဲသည့္ တမန္ေတာ္၏က်င္႔စဥ္က်င္႔ရပ္ ေပၚတြင္တည္ရွိေနေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ “အြမၼဟ္”ဟူေသာ မြတ္စလင္မ္ အသိုက္အၿမံဳႀကီးအတြင္း စည္းလံုးညီ ညြတ္မႈၿပိဳကြဲ၍ ဂုိဏ္းဂဏမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ လာျခင္းသည္၊ ကုရ္အာန္ျပ စနစ္ဇယားအတိုင္း လိုက္နာ က်င့္သံုးမႈ မရွိေတာ့သည့္ တမန္ေတာ္၏ က်င္႔ စဥ္က်င္႔ ရပ္မ်ားႏွင္႔ ဆန္႔က်င္ေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

မြတ္စလင္မ္မ်ားသည္ မြန္ျမတ္လွေသာ ရမ္ဇြါန္လျမတ္တြင္ (ဆြီယမ္) ဥပုဒ္သီလ ေစာင္႔ထိန္းျခင္းျဖင္႔ အလႅာဟ္ျပစနစ္ဇယားအေပၚ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္ (ဆြလႅာဟ္ဟုအ လုိက္ဟိ၀ဆြလႅာမ္)၏ လက္ေတြ႔ ဘ၀တည္ေဆာက္မွဳစံအတုိင္း ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ခဲရည္ျဖင္႔သြန္းေလာင္းထားေသာ အေဆာက္အဦးၾကီး သဖြယ္ ျပန္လည္စည္းလုံး ညီ ညႊတ္ႏွဳိင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ လုိက္ပါသည္။

ပို႕စ္မွ်ေဝသူ ဦးစုိးလြင္(ျငိမ္းခ်မ္းလွ်ပ္စစ္) အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
Ref : Islam Yaungche Society (IYS) Group

No comments: