---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Friday, February 6, 2009

စူရာဟ္ အလ္ကာဖီ႐ူန္

.
سورة الكافرون
စူရာဟ္ အလ္ကာဖီ႐ူန္ (မယုံၾကည္သူမ်ားက႑)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
(ဗစ္စ္ မစ္လႅာ၊ ဟစ္ရ္ ရဟ္မာ၊ နစ္ရ္-ရဟီးမ္။)
မျပတ္မစဲ သနားၾကင္နာ ညွာတာေတာ္မူေသာ မဟာက႐ုဏာေတာ္ရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္၏နာမံေတာ္ ျဖင့္အစျပဳပါ၏။

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
ကုလ္ ယားအိုင္ယုဟလ္ ကားဖိ႐ူးန္
၁။ (အို-နဗီတမန္ေတာ္) အသင္သည္ ဤသို႕ ေျပာၾကားပါေလ၊ အို-ကာဖိရ္ ျငင္းပယ္သူအေပါင္းတို႕။

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
လာအအ္ဗုဒု မာသအ္ဗုဒူးန္
၂။ ငါသည္ အသင္တို႕ ကိုးကြယ္လ်က္ရွိၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သည္မဟုတ္ေပ။

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
ဝလာ အန္းန္သြန္းမ္ အားဗိဒူးန မာ အအ္ဗုဒ္
၃။ ၎ျပင္ အသင္တို႕သည္လည္း ငါကိုးကြယ္လ်က္ရွိေသာ ကိုးကြယ္ရာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေပ။

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
ဝလာ အနာ့ အားဗိဒြန္းမ္ မား အဗသ္သြန္းမ္
၄။ ထို႕ျပင္ငါသည္ အသင္တို႕ကိုးကြယ္ၾကကုန္ေသာ ကိုးကြယ္ရာမ်ားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မည့္သူမဟုတ္ေပ။

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
ဝလာ အန္းန္သြန္းမ္ အားဗိဒူးန မာ အအ္ဗုဒ္
၅။ ထိုနည္းတူစြာ အသင္တို႕သည္လည္း ငါကိုးကြယ္ရာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ၾကမည့့္သူမ်ားမဟုတ္ေပ။

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
လကြန္မ္ ဒီးႏုကြန္းမ္ ဝလိယဒီးန္
၆။ (စင္စစ္မွာကား) အသင္တို႕အဖို႕ အသင္တို႕၏ အက်ိဳး၊ လမ္းစဥ္၊ သာသနာျဖစ္၍ ငါ၏အဖို႕ ငါ၏အက်ိဳး၊ လမ္းစဥ္၊ သာသနာပင္ျဖစ္သည္။
(ကုရ္အာန္: ၁၀၉)

No comments: