---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Tuesday, February 24, 2009

လြတ္လပ္မႉ၏ ပန္းတိုင္

.
အို....ခေလးတို႕
အသင္တို႕ကား ဤဘဝ၌
မနာလို မုန္းတီးမႉဟူေသာ
ေရႊေျခခ်င္း ေငြေျခခ်င္းမ်ားႏွင့္
မိမိကိုယ္ကို
အဘယ္ေၾကာင့္ ခတ္ထားၾကမည္နည္း
လြတ္လပ္စြာေနၾကေလကုန္။
ဤေလာက၌
လြတ္လပ္စြာေနက
အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္း၏။

ေမာ္လနာ ႐ူမ္မီ (Turkey)

No comments: