---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, February 25, 2009

'' လူ ''

လူအစေသြးပုပ္မွ
သက္႐ွိေနခ်ိန္ ဘဝေမ႔လ်ႇက္
ဂုဏ္တုဂုဏ္ၿပိဳင္ မာနေထာင္လြွား
အမွန္တရားအား မ်က္ႏွာလႊဲ၍
မျမဲအရာ တပ္မက္စြဲလမ္း
ၾကီးသူငယ္နုိင္ လူတို႕သည္ကား
ကမၻာေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း
ခိုက္ရန္ပြါးမ်ား ေသြးေၿမက်ေစ
မလြဲဧကန္ ထိုလက္တစ္စုံကား
ဤပထဝီေျမကို ဆြဲလွန္ခဲ့ေသာ္
သူငါအေပါင္း ခိုကိုးရာမဲ့
ေသမင္းတမန္လက္မွ
အဘယ္လြတ္ပါအံ့နည္း
လူသတၲဝါအေပါင္း
အသက္ဇီဝိန္ ဆံုး႐ွံဴးခ်ိန္၌
ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာအ႐ာမွာ
အပုပ္ေကာင္ ႐ုပ္ေဆာင္ပါတကါး....

....လူ႔ဘဝတ႐ား႐စ႐ာ.......

No comments: