---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Wednesday, March 4, 2009

ကုရ္အာန္က်မ္းအတုေပၚေပါက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးျခင္း


၂၀၀၅ - ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ The true Furqan ဟူေသာကုရ္အာန္က်မ္းအတု ေပၚေပါက္ ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ Omega 2001 ႏွင့္ Wine pree ပုံႏွိပ္တိုက္ Companies တို႕သည္ ထို The true Furqan ဟူေသာက်မ္းကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ပါ၀င္ပတ္
သက္ ခဲ့ၾကသည္။ ၎ကုရ္အာန္က်မ္းအတုကို Kuwait တြင္ျဖန္႕ေဝခဲ့ၾကပါသည္။ ထို က်မ္း စာအုပ္ ကို 'The 21st Century Quran'! ဟုလည္းအမည္ေပးထားသည္။

ထို က်မ္း စာအုပ္ တြင္ ၃၆၆ စာမ်က္ႏွာရွိျပီး အာရဗီဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႕ျဖင့္ေရးသားထားပါသည္။ ထို က်မ္း စာအုပ္မ်ားကို Kuwait မွ ပုဂၢလိကပိုင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိခေလးမ်ားကိုျဖန္႕ေဝေပးခဲ့ျပီး
ဖစ္သည္။ က်မ္း စာအုပ္ အတုတြင္ Al-Fatiha, Al-Jana and Al-Injil အျပင္ ၇၇ စူရာဟ္ပါဝင္သည္။ စူရာဟ္၏အစတြင္ ဗစ္မိစ္လႅာဟ္ ႏွင့္စရမည့္အစား ခရစ္ယာန္ဘာသာမွယံုၾကည္မႉ three spirits မ်ားကိုေပါင္းစည္းေဖာ္ျပထားသည္။ The true Furqan က်မ္း စာအုပ္သည္ ကုရ္အာန္က်မ္းမွေဖာ္ျပထားေသာ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ဆန္႕က်င္ေနသည္။ ထိုက်မ္း စာအုပ္ အတုတြင္ အလႅာဟ္အသွ်င္ျမတ္အားတိုက္ခိုက္ ေရးသားျခင္း ၊ အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းမႉကိုခြင့္မျပဳျခင္း ၊ ဂ်ီဟာဒ္ကို ဟာရာမ္ဟုုသတ္မွတ္ထားျခင္းတို႕ပါဝင္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္ကို ၃ ေဒၚလာႏွင့္လည္းေရာင္းခ်သည္။ ထိုစာအုပ္ေရးသားသူသည္ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ မွ Anis Shorrosh အမည္ရွိ သူ ျဖစ္ျပီး ယခုအခါ၌၎သည္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရပါသည္။

ေရွ႕ေခတ္ကာလမွ၎ ယခုကာလတြင္၎ အစၥလာမ္သာသနာအားမလိုတမာမုန္းတီးသူမ်ားသည္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ကို အတုေရးသားျခင္း၊ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ) ၏သမိုင္းကို လုပ္ၾကံေစာ္ကား ေရးသားျဖန္႕ေဝျခင္းတို႕ကို စာဖတ္သူမ်ားအထူးသတိျပဳၾကပါရန္ သတိေပးအပ္ပါတယ္။

ေအာက္ပါလင့္ခ္မ်ားတြင္လည္း ထိုက်မ္းစာအုပ္အတုအေၾကာင္းဖတ္႐ႉႏိုင္ပါသည္။

http://talkislam.wordpress.com/2006/06/12/the-fake-american-quran/

http://www.islamnewsroom.com/content/view/500/28/

No comments: