---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, March 23, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 5

.
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတမန္ေတာ္
တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ အစၥလာမ္ကို တင္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕သားမ်ားမွာ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရန္သကၠ႐ု ျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကို လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ဆန္႔က်င္လာခဲ့က၏။ မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲပင္ပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္ျငါးလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္မွာ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ျခင္းမ႐ွိခဲ့ေ
ပ။ အလံမလဲခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိ၏အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာ့အေရးအတြက္ မဒီနာၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာေျပာင္းၾကြခဲ့ရ႐ွာ၏။
တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္ လူထုႀကီးမွာ မကၠာဟ္မွ အတန္ငယ္ကြာလွမ္းသည့္ ဟုဒိုင္ဗီယာအရပ္ကို ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ မနားမေနခရီးဆက္ခဲ့သည္။ ဤေနရာတြင္ ဝမ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္ေနေသာ ဟာဂ်ီမ်ား၏ မ်က္ႏွာမွာ တမဟုတ္ျခင္း လငပုတ္ဖမ္းသည့္ႏွယ္ ညိဳမဲသြားၾက၏။ မကၠာဟ္မွ သံတမန္တစ္ဦးက တမန္ေတာ္ျမတ္ထံ ေရာက္လာၿပီး 'ဤေနရာမွ ေ႔႐ွကို တလွမ္းစာေသာ္မွ်တိုးရန္ မႀကံပါႏွင့္' ဤသတိေပးခ်က္ ကို မလိုက္နာပါက မြတ္စလင္မ္မ်ားအဘို႔ ဒုကၡဆိုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေပမည္။ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕သို႔ အသင္တို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္မ႐ွိဟု ရာဇသံေပးလာခဲ့၏။ အေတာ္အတန္အေရးဆို ေတာင္းပန္သည့္အခါတြင္မွ မကၠာဟ္သားမ်ား က စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရးကို ေဆြးေႏြးၾကရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾက၏။
စာခ်ဳပ္ပါစကားမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ္တို႔ကို အႀကီးအက်ယ္ လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွားျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ယင္းတို႔အား ဆိတ္ၿငိမ္စြာေနေစခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ကို ေရးသားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့၏။ ဤစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာေနရာတြင္ မြတ္စလင္မ္တစ္ေထာင့္ေလးရာထိစုေဝးလ်က္႐ွိေန၏။ အားလံုးပင္ ၾကံ့ခိုင္သန္စြမ္းၿပီး ရဲစြမ္း သတၲိအျပည့္အဝ႐ွိၾက၏။ လက္နက္စဲကိုင္ၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ရဲသူမ်ားျဖစ္၏။ အစၥလာမ့္ညီေနာင္မ်ားအတြက္ အသက္ကို ပဓာနမထားၾကသူမ်ပင္ ျဖစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္က ဤစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေ႔႐ွ႐ႈၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းရာအစစ္အမွန္အစၥလာမ္ကို လက္ေတြ႕သ႐ုပ္သကန္ေဖာ္က်ဴးခဲ့သည့္ မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္၏ စြႏၷသ္ ေမတၲာလမ္းစဥ္သည္ ေလာကအဝွန္းကို ဆင္းရဲခပ္သိမ္း၊ ဒုကၡခပ္သိမ္း၊ ေၾကာင့္ၾကခပ္သိမ္းမွ အမွန္တကယ္ လြတ္ၿငိမ္း ႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ကို အၾကမ္းမဖက္ေရးဝါဒီ မဟတၲမဂႏၵီႀကီး၊ ျပင္သစ္ဘုရင္ နပိုလီယန္၊ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး အားနဒ္ေ႐ွာ၊ ႐ု႐ွားၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားႀကီး ေတာ္လ္စတြိဳင္း၊ အေနာက္တိုင္း ဒႆနိကပေဂးႀကီး ရပ္စဲလ္၊ သမိုင္းသုေတသီ မိုက္ကယ္အိပ္ခ်္ဟတ္စ္ တို႔အျပင္ ေခတ္သစ္၊ ေခတ္ေႏွာင္း၊ ေခတ္ေဟာင္းတို႔တြင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ ပညာ႐ွင္သုေတသီ အေျမာက္အျမားတို႔က ဝန္ခံအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အိမ္ေ႔႐ွမင္းသား ခ်ားလ္စ္သည္ ဤစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံဳးကပါေပသည္။
ေမတၲာ႐ွင္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ ျပဳမူက်င့္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားတို႔အား ႏွစ္ဘဝခ်မ္းေျမ့သာယာေရးကို လက္ေတြ႕ က်က် သ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါသည္။ ႏွလံုးသားကိေလသာေၾကးေညႇာ္တို႔မွ ကင္းစင္ေစေရးမွသည္ အတြင္းအဇၩတၲသႏၱာန္၌ သႏၱိသုခစိုက္ေရးအထိ အေလးဂ႐ုျပဳကာ နည္းေပးလမ္းျပထား ေပသည္။
လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဘက္စံုပညာေရး၊ စူးစမ္း႐ွာေဖြ သုေတသနျပဳေရး စသည္တို႔ကို အစၥလာမ္ဓမၼတြင္ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္သလို လူသားဝါဒ ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး၊ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ ဇာတ္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ကြ်န္စနစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ဝိသမေလာဘကိုအရင္းခံသည္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဂုတ္ေသြးစုပ္ စီးပြားေရးစနစ္ပေပ်ာက္ေရး၊ သမာအာဇီဝက်ေသာ စီးပြားေရး စနစ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းထူေထာင္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ေရး၊ လဴငယ္ဘဝ စနစ္တက် ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေရး၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတို႔အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရး အျပည့္အဝေပးေရး၊ ေမြးရပ္ေျမကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္မ်ား ေက်ပြန္ေရး၊ ျပည္ေထာင္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္း႐ွင္း၏ ေရေသာက္ျမစ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ဥပေဒသတို႔မွာ ျမတ္တမန္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ က်င့္သံဳးခဲ့သည့္ ေလာကပါလတရား တစ္စိတ္တေဒသာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။
ယေန႔ကမၻာတြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၊ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕၊ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕၊ ျမာက္အတၲလႏၱိတ္စာခ်ဳပ္ႏိုင္ငံမ်ားက အစ႐ွိသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဓိကထား ဖာ္ေဆာင္ေနၾကေသာ တရားမွ်တမႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အေပၚထား႐ွိရမည့္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားအတြက္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က ခ်ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ကာ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္၌႐ွင္းလင္းထား႐ွိၿပီး တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ကိုယ္တိုင္လည္း စံျပလက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္လိုက္နာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္တို႔မွာ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ေမတၲာတရားႏွင့္ ယွဥ္၍ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာခ်စ္စဖြယ္အျပဳအမဴမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

နိဂံုး
မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အစၥလာမ္ သာသနာဝင္မ်ားအတြက္စံျပဳနမူနာယူဖြယ္၊ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။
'ၾကာလည္းမေႏွာင္း - ေႏွာင္းလည္းဆန္းသစ္
က႑သစ္ကို - ျမတ္ခ်စ္တမန္ဖြင့္ခဲ့သည္ 'ဆိုသည့္ ကဗ်ာေလးအတိုင္းပင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ 'ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏိုးဖြယ္တို႔တမန္ေတာ္'ပင္ျဖစ္ပါေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ သြန္သင္ဆံုးမမႈမ်ားကို ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားပီပီ လိုက္နာ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါစုိ႔ . . . . . . ။

Special thanks to sister Imaamah

No comments: