---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Monday, March 16, 2009

“ခ်စ္ၾကည္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ တုိ႔တမန္ေတာ္” part 2

.
နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ျဖစ္ျခင္း
ယင္းသို႔ ေခတ္စံနစ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔သည္ ႀကီးစြာမွားယြင္းတိမ္းေခ်ာ္
ေနသည္ကို သိျမင္နားလည္ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟာတမန္ေတာ္ျမတ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)သည္ အမိုက္ေမွာင္ကမၻာကို ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျပဳလာေပ၏။ ေခတ္ဆိုး၊ စံနစ္ဆိုးႏွင့္ လူဆိုးႀကီးမ်ားကို ဖယ္႐ွား၍ ေခတ္သစ္၊ စံနစ္သစ္၊ ယံုၾကည္မႈအသစ္၊ လူသစ္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ႀကံစည္အားထုတ္လာခဲ့ေပသည္။
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သက္ေတာ္(၄၀) အ႐ြယ္တြင္ ေအာက္လႅာဟို႔အ႐ွင္ျမတ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္အား လူသားတို႔၏ ေနာက္ဆံုးတမန္ေတာ္ဘြဲ႕ကိုအပ္ႏွင္း၍ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္၏ ဝဟီမ်ား(ဗ်ာဒိတ္မ်ား)ကို တဆင့္ ျဖန္႔ေဝေစေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
တစ္ေန႔ေသာအခါ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဟီရာလိုဏ္ဂူတြင္ တရားအားထုတ္ေနစဥ္ ေကာင္းကင္တမန္ ဂ်ီဗရာအီလ္ေရာက္႐ွိလာၿပီး အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ ေအာက္ပါမုကၡပါ႒္ေတာ္ကို ႐ြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ေတာ္ မူပါမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားေလေတာ့သည္။
'မိမိအား ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအ႐ွင္၏ နာမေတာ္ျဖင့္ အသင္ဖတ္ပါေလ။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္သည္ (ကမၻာအဝွမ္းကို)ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္သည္ လူသားအား ေသြးခဲတစ္ခုျဖင့္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ အသင္ဖတ္ပါေလ။ အသင့္အား ဖန္ဆင္း ေမြးျမဴေတာ္မူေသာ အ႐ွင္သည္ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေတာ္မူ၏။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္သည္ ကေလာင္ျဖင့္ သင္ၾကားေပးေတာ္မူ၏။ ထိုအ႐ွင္ျမတ္သည္ လူသားအား ထိုလူသား မျပဳေသာ အရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေတာ္မူ၏။' (ကုရ္အာန္ ၉၆း၁-၅)
အထက္ပါ ေဒသနာေတာ္သည္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ထံမွ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံသို႔ ဦးစြာပထမ က်ေရာက္လာ ခဲ့ေသာ မုကၡပါ႒္ေတာ္ျဖစ္၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ စံျပဘဝ
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ထိတိုင္ စံျပဘဝျဖင့္ လက္ေတြ႕ေနထိုင္သြားခဲ့သည္။ စည္းစိမ္မခံ၊ အခြင့္ထူးမခံ၊ ကုရ္အာန္ကိုလက္ခံျခင္း၊ ပို႔ခ်ျခင္း၊ ႏႈတ္တိုက္ခ်ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲသားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားကို လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မမာမက်န္းျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိနဲ႔သူမ်ားထံ သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မြတ္စလင္ဟုတ္သူကိုျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သူကိုျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏အုပ္စုဝင္မ်ား ကို ႏႈတ္အားျဖင့္ ဆဲဆိုတိုက္ခိုက္လာျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဓားလွံေလးျမားအားျဖင့္လည္းေကာင္း အစဥ္တဆက္ ရန္ျပဳလာခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္။
ေ႐ွးယခင္က လံုးဝမ႐ွိခဲ့သည့္ ဘာသာေရးကို ထိပ္တန္းထား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အခိုင္အမာ စီမံတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ မည္သည့္လူသားတစ္ဦးအေနႏွင့္မွ် ဤသို႔ မစြမ္းႏိုင္ရာ။ သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) ၏ အင္ပါယာႀကီးကမူ သန္းေပါင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားတို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားအေပၚ ဩဇာဝင့္ဆဲ စိုးမိုးလ်က္ပင္။ ကုရ္အာန္၏ ဥပေဒမ်ားကလည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း (၁၄၀ဝ)ၾကာသည့္ ယေန႔ကာလ အထိတိုင္ပင္ အစြမ္းအထက္ဆံုး အေၾကာင္းခမ်ားအျဖစ္ တည္႐ွိေနေပသည္။

ဗဒရ္စစ္ပြဲ၌ တမန္ေတာ္ျမတ္က မြတ္စလင္မ္တိဳ႔အေပၚ ျပသခဲ့ေသာ ေမတၲာ
တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) က စစ္တလင္းတြင္ မိမိ၏ေနာက္လိုက္မ်ားကို ခင္းက်င္းေနရာယူ စီစဥ္ေပးေတာ္ မူသည္။ အင္အားက နည္းလြန္း႐ံုမက လက္နက္အင္အားကလည္း အင္မတန္မွပင္ ခ်ိဳ႕တဲ့လြန္းေနျခင္းကိုျမင္ၿပီး တမန္တာ္ျမတ္ခမ်ာ စိတ္ႏွလံုးပူပန္ႏြမ္းလ်မဆံုးျဖစ္ေနမိ႐ွာသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ကအ္ဗာဘက္လွည့္ၿပီး အလႅာဟ္အ႐ွင္၏ေ႔႐ွေတာ္၀ယ္ ဦးခ်လ်က္႐ွိေန႐ွာသည္။ မိမိေနာက္လိုက္မ်ား၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူလွည့္ပါ။ မိမိအတြက္ အ႐ွင္၏ကတိေတာ္ကို အမွန္ပင္ျပည့္ဝေစေတာ္မူလွည့္ပါ။ မိမိအား ကူညီေထာက္ပံ့ေတာ္မူ လွည့္ပါဟု ဆုပန္မဆံုး ႐ွိေနခဲ့သည္။ မိမိတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ တတ္စြမ္း ႏိုင္သည့္ က်ိဳးႏြံမႈမ်ိဳးျဖင့္ က်ိဳးႏြံလ်က္ ေျမတြင္ ဦးခ်ၿပီး ငိုေၾကြးမပ်က္႐ွိေနေတာ္မူ႐ွာသည္။ 'အရည္အတြက္ အရေရာ အင္အားအရေရာ လံုးဝ အားရစရာမ႐ွိေလၿပီ။ အ႐ွင္၏ အကူအညီေတာ္သာ လွ်င္ ကယ္တင္အားထားရာ ႐ွိေပေတာ့သည္'ဟု ျမည္တမ္းလ်က္႐ွိ႐ွာသည္။ ျမတ္တမန္ကား တဒဂၤတာမွ် ေမွးကနဲျဖစ္သြားခိုက္မွာပင္ မိမိ၏ ဆုေတာင္းျပည့္မည့္အေၾကာင္း အလႅာဟ္အ႐ွင္ဘက္က အေျဖကို ရ႐ွိခဲ့႐ွာသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ဝတ္ျပဳရာက ထေတာ္မူခဲ့ၿပီး ရင္ဝယ္ပီတိအဟုန္က သိမ့္သိမ့္တုန္လ်က္ မိမိ၏ အမ်ိဳးသားထုထံ ၾကြလွမ္းလာၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ေရးအတြက္ အားေပးစကားဆိုခဲ့႐ွာသည္။ လူထုႀကီးကား စိတ္ဓါတ္ အဟုန္ အျမင့္ဆံုးထိတိုင္ထြက္ သြားခဲ့ၾကၿပီး မိမိတို႔မ်က္စိေ႔႐ွဝယ္ ဂ်ႏၷသ္သုခဘံုကို ျမင္ေယာင္လ်က္ ႐ွိေနၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္က တိုက္ပြဲဝင္ေလာ့ဟု ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေလၿပီ ယံုၾကည္သူတို႔ကား တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားၾကၿပီး သူတို႔ကား အသက္႐ွင္ေနရစ္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းမဟုတ္၊ အေသခံရန္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ခဲ့ၾကေလသည္။
မြတ္စလင္မ္တို႔က မဒီနာၿမိဳ႕သို႔ သံု႔ပန္းမ်ားထက္ တစ္ရက္အလွ်င္ေစာၿပီး ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေရာက္လာခဲ့ၾကရာ၌ ၾကင္ယာေတာ္ ေစာင္ဒဟ္သခင္မမွာ အဗူ ယဇီဒ္ဆုဟိုင္လ္ကိုျမင္ခဲ့ရသည္။ သူမက သူ႔ကိုျမင္သည္တြင္ 'အို - အဗူယဇီဒ္ အ႐ံႈးေပးအညံ့ခံလိုက္ၿပီလား၊ လက္ေပးေအာက္ခ်ခံလိုက္ၿပီလား။ ဒီလိုအညံ့ခံတာထက္စာရင္ ေသရတာက ပိုျမတ္ေသးတယ္'ဟု ေျပာခ်လိုက္သည္။ ဤသို႔ သေရာ္ေျပာလိုက္ျခင္းသည္ သံု႔ပန္းကို လက္ေနာက္ျပန္ႀကိဳးတုတ္ထားျခင္းကို မျမင္မိဘဲ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိၾကင္ရာေတာ္၏ ႏႈတ္မွ ဤသို႔ေျပာဆိုသံကို အိမ္ေတာ္တြင္႐ွိေနသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္က ၾကားသိသြားခဲ့သည္တြင္ 'အို - ႏွမေတာ္ ေစာင္ဒဟ္၊ ႐ွင္မက သူ႕အား အလႅာဟ္အ႐ွင္၏ တမန္ေတာ္ႀကီးကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ ေျမႇာက္ထိုးပင့္ေကာ္လုပ္ေနျခင္းလား' ဟုေမးလာသည္။ ၾကင္ယာေတာ္က 'အို - အလႅာဟ္၏တမန္ေတာ္ အသင့္အား သစၥာတရားႏွင့္အတူ ေစေတာ္မူေသာ အ႐ွင့္ကို တိုင္တည္ပါ၏။ သူတို႔ကို ဤအေျခအေနမ်ိဳးႏွင့္ေတြ႕ရသည္တြင္ ကြ်န္မစိတ္က မေျပာဘဲမေနႏိုင္၍ ျဖစ္ရပါသည္'ဟု ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားေတာ္မူခဲ့သည္။
ဤျဖစ္ရပ္က ထိုစဥ္က႐ွိေနသည့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္႐ွိပံုကို ထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေစာင္ဒဟ္ သခင္မမွာ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ သနားက႐ုဏာမ႐ွိ၍ကားမဟုတ္ေခ်။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း သံု႔ပန္းမ်ားအေပၚ စာနာမႈထား႐ွိသည္။ မကၠာသားတို႔ဘက္ကလာၿပီး မေ႐ြးမခ်င္း သို႔တည္းမဟုတ္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ဘက္ သူတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာ မက်ေရာက္မခ်င္း မြတ္စလင္မ္တို႔အေနႏွင့္ ဤသံု႔ပန္းမ်ားကို လံုးဝသိမ္ေမြ႕ ႏူးညံ့စြာ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းျပဳၾကဟု မိန္႔ဆိုအပ္ႏွံေတာ္ မူခဲ့သည္။

Special thanks to sister Imaamah

No comments: