---


အစၥလာမ္မို႕ အလိုင္ကြမ္း
အစၥလာမ့္ေရာင္ျခည္ ဘေလာ့ဂ္မွ လိွဳက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါသည


Thursday, March 5, 2009

တမန္ေတာ္ျမတ္မိုဟာမၼတ္ (ဆြ) ၏အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ အာေအရွာသခင္မ ႏွင့္ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခဲ့ေသာ သက္ေသမ်ား

.
သက္ေသ း အာေအရွာသခင္မ၏အသက္ႏွင့္ သခင္မအစ္မေတာ္ အတ္စ္မာ၏အသက္ ဆက္စပ္မႈ...

သက္ေသ 1 အဗ္ဒါရ္ရာမန္အိုင္ဘီအန္ဇနဒ္သက္ေသအရ.. အတ္စ္မာသည္ အာေအရွာသခင္မ၏အသက္ထက္ ၁၀ႏွစ္ ႀကီးေပသည္..

သက္ေသ 2 အိုင္ဘီအန္ကဒီလ္သက္ေသအရ.. သူမ (အတ္စ္မာ)သည္ သူမ၏ ညီမေတာ္ (အာေအရွာသခင္မ) ထက္ ၁၀ႏွစ္ ႀကီးေပသည္..

သက္ေသ 3 အိုင္ဘီအန္ ဟဂ်ာ အလ္-အကစ္ကလန္နီသက္ေသအရ.. အတ္စ္မာသည္ အသက္၁၀၀ေက်ာ္အထိ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေအအိတ္ခ်္ ၇၃ သို႔ ၇၄တြင္ ေသဆံုးခဲ့ေလသည္..

သမိုင္းပညာရွင္မ်ားအားလံုးနီးပါးအဆိုအရ အာေအရွာသခင္မ၏အစ္မျဖစ္သူ အတ္စ္မာသည္ အာေအရွာသခင္မထက္ ၁၀ႏွစ္ႀကီးေလသည္..

အတ္စ္မာသည္ ေအအိတ္ခ်္ ၇၃ တြင္ အသက္ ၁၀၀ ရွိမည္ဆိုပါက သူမ (အတ္စ္မာ) လက္ထပ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၇ သို႔ ၂၈ ေရာက္ရွိေနရေပမည္..

အတ္စ္မာ လက္ထပ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၇ သို႔ ၂၈ ရွိမည္ဆိုပါက.. အာေအရွာသခင္မသည္ အသက္ ၁၇ သို႔ ၁၈ ေရာက္ရွိ ေနေပမည္..

ထို႔ေၾကာင့္ အာေအရွာသခင္မ လက္ထပ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၇ သို႔ ၁၈ ႏွစ္ရွိေပမည္... အာေအရွာသခင္မ သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ စတင္ေနထိုင္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၉ မွ ၂၀ အတြင္း ရွိေပမည္..

သက္ေသ ဟဂ်ာ အိုင္ဘီအန္ ကဒါလ္ ႏွင့္ အက္ဗ္ဒါလ္ရာမာန္ အိုင္ဘီအန္ အဘီ ဇနက္ဒ္တို႔ေပၚ အေျခခံလွ်င္ အာေအရွာသခင္မသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ႏွင့္ စတင္ေနထိုင္ခ်ိန္တြင္ သူမ၏အသက္ ၁၉ သို႔ ၂၀ ရွိေပလိမ့္မည္..

မွတ္ခ်က္ : မလိုတမာမုန္းတီးသူမ်ားသည္ အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမၼတ္ (ဆြ) ၏သမိုင္းကို လုပ္ၾကံေစာ္ကား ေရးသားျဖန္႕ေဝျခင္းတို႕ကို စာဖတ္သူမ်ားအထူးသတိျပဳၾကပါရန္ သတိေပးအပ္ပါတယ္။

အစၥလာမ္သာသနာအားကာလတိုအတြင္းဖတ္႐ႉေလ့လာရုံႏွင့္ အလြယ္တကူနားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ပင္ အစၥလာမ္သာသနာကိုႏွစ္ရွည္လေပါင္းမ်ားစြာေလ့လာၾကျပီးမွ မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံခဲ့ၾကေလသည္။
အစၥလာမ္သာသနာသည္အသိပညာႏွင့္စဥ္းစားေတြးေခၚမႉအေပၚ အေျခခံ၍ေပၚေပါက္လာေသာယုံၾကည္မႉကိုဦးစားေပးေသာ သာသနာျဖစ္သည္။

ဘာသာျပန္ေပးသူ ညီမနန္းေဝအားအထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါသည္။
*** ဤသက္ေသအေၾကာင္းကိုေရးသားသူ၏ Website တြင္တစ္ခ်ိဳ႕ဘာသာျခားမ်ားသြားေရာက္ထိခိုက္မႈမျပဳေစရန္ Original Website link မေဖာ္ျပသည္ကို စာဖတ္သူမ်ားသည္းခံနားလည္ေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ ***

No comments: